Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/270: 248-250 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/270: 248-250

Tytuł: Zawał serca z uniesieniem odcinka ST bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u chorej z ciężką kwasicą w przebiegu cukrzycy 

Autorzy: Mazur R, Buksińska-Lisik M, Mamcarz A. 

Więcej szczegółów

07/270

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zawał serca z uniesieniem odcinka ST bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u chorej z ciężką kwasicą w przebiegu cukrzycy

Mazur R1, Buksińska-Lisik M2, Mamcarz A2.

1Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie; 2III Klinika Chorób Wewnętrznych I Kardiologii II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W zapisach elektrokardiograficznych u chorych z cukrzycą i ciężką kwasicą można zaobserwować różne nieprawidłowości, z uniesieniem odcinka ST włącznie. Przedstawiono przypadek 70-letniej kobiety z cukrzycą typu 2 hospitalizowanej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST i głębokich zaburzeń metabolicznych. Na podstawie obrazu klinicznego, zapisu EKG oraz istotnego zwiększenia markerów martwicy mięśnia serca u chorej rozpoznano zawał serca i zastosowano typowe leczenie. W wykonanej sekcji zwłok nie stwierdzono żadnych cech zawału mięśnia sercowego ani istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych, natomiast opisano cechy ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Przedstawiony opis przypadku zwraca uwagę na konieczność ostrożnej interpretacji uniesienia odcinka ST u chorych z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi i wskazuje na potrzebę indywidualizacji postępowania.

Słowa kluczowe: uniesienie odcinka ST, ostry zawał serca, STEMI, kwasica, MINOCA

Pol Med J, 2018; XLV (270); 248–250