Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2015, XXXVIII/224: 077-081 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2015, XXXVIII/224: 077-081

Tytuł: Ocena skuteczności metod endoskopowego leczenia krwawienia z błony śluzowej dwunastnicy 

Autorzy: Frątczak A, Kujawski K, Gluba-Brzózka A, Rysz J

Więcej szczegółów

03/224

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Ocena skuteczności metod endoskopowego leczenia krwawienia z błony śluzowej dwunastnicy


Frątczak A1, Kujawski K1,2, Gluba-Brzózka A1, Rysz J1.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej; 2Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (g.o.p.p.) pomimo rozpowszechnienia badań endoskopowych i możliwości endoskopowego tamowania krwawienia pozostaje na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat nadal istotnym problemem gastrologicznym. Najczęściej źródło krwawienia zlokalizowane jest w dwunastnicy. Dostępne dane statystyczne wskazują na niemalejącą umieralność pacjentów z czynnym krwawieniem z g.o.p.p pomimo powszechnie wykorzystywanej wiedzy o konieczności przeprowadzenia endoskopowej diagnostyki i leczenia w trybie pilnym u każdego chorego z podejrzeniem krwawienia z przewodu pokarmowego i wzrostu dostępności do badań endoskopowych. Obecnie spośród znanych kilku endoskopowych technik leczenia krwawienia wybór metody zależy najbardziej od jej dostępności i decyzji lekarza wykonującego zabieg; dlatego też nadal poszukiwane są odpowiedzi na pytania umożliwiające usystematyzowanie zdobytych informacji, która z metod jest najbardziej skuteczna w określonej grupie chorych. Obecnie za najbardziej skuteczne uważane jest stosowanie co najmniej dwóch technik endoskopowego tamowania krwawienia jednoczasowo.
Celem pracy
była ocena skuteczności różnych technik endoskopowego krwawienia z dwunastnicy, szczególnie porównanie monoterapii ze stosowaniem dwóch technik endoskopowego tamowania krwawienia jednocześnie.
Materiały i metody
. W pracy przedstawiono analizę retrospektywną na podstawie dokumentacji medycznej 78 chorych (27 kobiet, 51 mężczyzn, 33 osoby po 65 roku życia), hospitalizowanych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej w latach 2009-2012, u których w trakcie badania endoskopowego wykonywanego z powodu klinicznych objawów krwawienia z przewodu pokarmowego stwierdzono czynne krwawienie z dwunastnicy oraz zastosowano następujące endoskopowe metody tamowania krwawienia: ostrzykiwanie roztworem adrenaliny samodzielnie lub w połączeniu z klipsowaniem, klipsowanie.
Wyniki
. Najskuteczniejszą metodą endoskopowego tamowania krwawienia z dwunastnicy okazało się zakładanie klipsów hemostatycznych samodzielnie lub w połączeniu z ostrzykiwaniem źródła krwawienia roztworem adrenaliny. Najmniej skuteczna okazała się monoterapia polegająca na ostrzykiwaniu adrenaliną miejsca krwawienia.

Słowa kluczowe: krwawienie, dwunastnica, adrenaliną, klipsowanie

Pol Merkur Lekarski, 2015; XXXVIII (224); 77–81