Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2015, XXI/1: 021-024 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2015, XXI/1: 021-024

Tytył: Cechy idealnego inhalatora w badaniach nad nowym urządzeniem 

Autorzy: Płusa T, Bijoś P

Więcej szczegółów

04-01-2015

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Cechy idealnego inhalatora w badaniach nad nowym urządzeniem


Płusa T1, Bijoś P2.

1Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii; 2Wydział Medyczny, TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Warszawa

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2015; Vol. 21, No. 1, 21

Wiadomo, że stosowane inhalatory powinny się cechować łatwością stosowania, aby chorzy korzystali z nich bez większego wysiłku, co może poprawić skuteczność stosowanej terapii. Spiromax jest nowym proszkowym inhalatorem, który charakteryzuje się maksymalną łatwością obsługi.
Celem badania
było uzyskanie opinii na temat nowego urządzenia Spiromax wśród chorych na astmę i POChP oraz lekarzy i pielęgniarek nadzorujących stosowanie inhalatora w porównaniu do inhalatorów obecnie używanych – turbohalera lub accuhalera.
Materiał i metody
. Badanie przeprowadzono u 80 chorych na astmę lub POChP w 9 krajach Europy. U wszystkich chorych przeprowadzono 261 indywidualnych wywiadów. Druga część badań koncentrowała się na lekarzach i pielęgniarkach – po 20 z każdego kraju (21 w Niemczech). Przeprowadzono u nich 181 indywidualnych wywiadów. Oceny wydawane przez respondentów na temat Spiromaxu następowały po obejrzeniu filmu demonstracyjnego, próbie z inhalatorem, a w przypadku lekarzy i pielęgniarek – po przeczytaniu informacji o nowym urządzeniu. Badanie zostało przeprowadzone przez Dział Zdrowia GfK SE (Niemcy), która jest globalną niezależną firmą prowadzącą badania rynku na zlecenie TEVA Pharmaceuticals Europe BV.
Wyniki
. Niemal trzy czwarte badanych (74%) stwierdziło, że nowe urządzenie zbliża się do uznania go za idealnego inhalatora. 76% chorych obsługiwało nowy inhalator poprawnie bez uprzedniej instrukcji. Podnoszonymi walorami nowego inhalatora były: prosty jednoetapowy mechanizm automatycznej gotowości, proste otwieranie pokrywy, łatwy mechanizm ładowania i widoczny licznik dawki. Ponad trzy czwarte lekarzy i pielęgniarek (77%) stwierdziło, że nowe urządzenie jest bliskie do uznania go za idealny inhalator. Wg lekarzy i pielęgniarek idealny inhalator powinien być łatwy w obsłudze, trafiający bez oporu do dróg oddechowych, cechować się wygodną, ergonomicznym kształtem i wielkością.
Wnioski
. Większość chorych na astmę i POChP, a także lekarzy i pielęgniarek uznało nowy Spiromax za bardziej przydatny niż dotychczas stosowane inhalatory. Podkreślono główne cechy, które pozwalają uznać Spiromax jako unikalny, do których zaliczono mechanizm automatycznego napełniania, proste otwieranie pokrywy, wyższą skuteczność, bezpieczeństwo oraz łatwość użycia, mechanizm ładowania z minimalnym ryzykiem błędów, licznik dawek i ergonomiczny kształt.

Słowa kluczowe: spiromax, astma, POChP, chorzy, lekarze i pielęgniarki