Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/235: 025-027 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/235: 025-027

Tytuł: Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta ze złośliwym glejakiem mózgu 

Autorzy: Kaczmarska-Turek D, Bartnik P, Kacperczyk J, Orlewski J, Olszewska M, Krasnodebska-Kiljanska M. 

Więcej szczegółów

05/235

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta ze złośliwym glejakiem mózgu


Kaczmarska-Turek D1, Bartnik P1, Kacperczyk J1, Orlewski J1, Olszewska M2, Krasnodebska-Kiljanska M1.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, 2Katedra i Klinika Dermatologiczna

Toksyczna nekroliza naskórka (TEN – toxic epidermal necrolysis) jest zagrażającym życiu działaniem niepożądanym niektórych leków, dotyczącym skóry i błon śluzowych. Niektóre aspekty leczenia są kontrowersyjne. Opis przypadku. Pacjent ze zdiagnozowanym złośliwym glejakiem, leczony paliatywną radioterapią został przyjęty z masywnym rumieniem z towarzyszącymi pęcherzami wypełnionymi treścią surowiczą. Pacjent cierpiał na padaczkę, która była spowodowana guzem i leczona karbamazepiną. Po konsultacji dermatologicznej rozpoznano TEN. Posiewy z krwi wskazywały na obecność gronkowców. Wdrożono antybiotykoterapię i jednocześnie odstawiono karbamazepinę. Rozpoczęto leczenie cyklosporyną. Po 2 tygodniach leczenia zmiany skórne ustąpiły, a stan ogólny pacjenta poprawił się. Toksyczna nekroliza naskórka nie powinna być zaniedbywana w procesie diagnostycznym rozległych zmian skórnych z uwagi na konieczność szybkiego odstawienia powodującego ją leku oraz z uwagi na odmienność leczenia farmakologicznego w porównaniu do podobnych stanów dermatologicznych. TEN jako choroba powiązana z lekami ma większe szanse wystąpienia u ciężko chorych pacjentów.

Słowa kluczowe: toksyczna nekroliza naskórka, glejak, karbamazepina

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (235); 25–27