Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/236: 094-096 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/236: 094-096

Tytuł: Nieutrwalony częstoskurcz komorowy podczas leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby genotyp 3 – opis przypadku 

Autorzy: Poliwczak AR, Białkowska-Warzecha JE, Bała A, Broncel M, Jabłkowski MS.

Więcej szczegółów

04/236

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Nieutrwalony częstoskurcz komorowy podczas leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby genotyp 3 – opis przypadku


Poliwczak AR1, Białkowska-Warzecha JE2, Bała A1, Broncel M1, Jabłkowski MS.2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 1Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej; 2Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby

Ocenia się, że ponad 185 milionów ludzi w skali całego świata jest zainfekowanych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Spośród nich, 350 tysięcy umiera każdego roku. WZW C jest obecnie chorobą, która daje się wyleczyć, a ciągły postep w terapii powoduje coraz wyższy odsetek wyleczeń. Terapie oparte na pegylowanym interferonie (PegINF) pozostają metodą z wyboru. Niestety PegINF może wywoływać poważne działania niepożądane, wliczając w to te, dotyczące układu sercowo-naczyniowego.
Opis przypadku
. Prezentujemy przypadek 55 letniej kobiety z ciężkim przebiegiem przewlekłego WZW C o genotypie 3, z nawracającymi epizodami utraty przytoności i kołataniami serca, które wystąpiły w trakcie leczenia złożonego PegINF z rybawiryną. W trakcie przeprowadzonej diagnostyki stwierdzono występowanie nieutrwalonych częstoskurczów komorowych. Nie stwierdzono innych przyczyn występowania arytmii, takich jak choroba wieńcowa, czy niewydolność serca. Uznano, że jest to wynikiem stosowanego leczenia. Ze względu na potwierdzoną eliminację wirusa dokończono terapię zmniejszoną dawką PegINF bez dalszych powikłań.
Wnioski
. Prezentowany przypadek naszej pacjentki doskonale ilustruje poziom trudności, które występują podczas podejmowania decyzji terapeutycznych, szczególnie w chwili pojawiania się działań niepożądanych i innych komplikacji. Potwierdza też znaczną przydatność nieinwazyjnych metod oceny układu sercowo-naczyniowego wspomagających właściwe decyzje terapeutyczne.

Słowa kluczowe: WZW C, pegylowany interferon, ryzyko sercowonaczyniowe, nsVT

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (236); 94–96