Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 027-033 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 027-033

Tytuł: Ocena efektywności i bezpieczeństwa difenylcyclopropenonu w leczeniu miejscowym łysienia placowatego – badania retrospektywne 

Autorzy: Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S.

Więcej szczegółów

04-01-2016

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Ocena efektywności i bezpieczeństwa difenylcyclopropenonu w leczeniu miejscowym łysienia placowatego – badania retrospektywne

Borowska K1,2, Wasyłyszyn T3, Zabielski S4.

1Centrum Medyczne CADERM, Warszawa; 2Zakład Histologii i Embriologii z Pracowanią Cytologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 3Centrum Medyczne Gabinet Dermatologiczny Tomasz Wasyłyszyn, Warszawa; 4Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2016; Vol. 22, No. 1, 027

Łysienie plackowate jest autoimmunologiczną chorobą dotyczącą mieszków włosowych chcrakteryzująca sie uratą włosów. Jednym z uznanych miejscowych sposobów leczenia jest jest difenylcyclopropenon (DCP) użyty jako mediator kontaktowego zapalenia skóry.
Celem tego badania
była retrospektywna ocena efektywności i bezpieczeństwa DCP w leczeniu łysienia placowatego.
Materiał i metody
. Badaniem objęto grupę 100 pacjentów z łysieniem plackowatym leczonych miejscowo DCP w okresie od marca 2009 do października 2013. W zależności od obrazu klinicznego, pacjenci zostali zakwalifikowani do jednej z sześciu kategorii.
Wyniki
. Efekt leczenia był obserwowany u 94 pacjentów. Pozytywny efekt zaobserwowano u 91 pacjentów (91%), pogorszenie u 3 pacjentów (3%). Kompletny brak odpowiedzi na leczenie wystąpił u 6 pacjentów (tzn. 6 pacjentów wykazało brak reakcji alergicznej na DCP). Efekty uboczne były umiarkowane, żaden z pacjentów nie zakończył terapii z tego powodu.
Wnioski
. Powyższe badanie pokazuje, iż miejscowa terapia DCP u pacjentów z łysieniem plackowatym jest efektywna i generalnie dobrze tolerowana.

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, difenylcyclopropenon, DCP