Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 039-043 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 039-043

Tytuł: Toksyczność, cytotoksyczność i genotosyczność dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków 

Autorzy: Borowska K. 

Więcej szczegółów

06-01-2016

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Toksyczność, cytotoksyczność i genotosyczność dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków

Borowska K1,2.

1Medical University of Lublin, Department of Histology and Embryology with Experimental Cytology Unit, Lublin, Poland; 2Medical Center CADERM, Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2016; Vol. 22, No. 1, 039

Dendrymery to nowa klasa polimerów o dobrze zdefiniowanym, regularnym i powtarzalnym schemacie przypominającym gałęzie drzew. Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) są szeroko badane jako leki i nośnki leków. Obiecujące wyniki badań w warunkach in vitro i in vivo otwierają nowe możliwości dla zastosowania dendrymerów jako czyników nano-terapeutycznych, szczególnie iż wpływ nanotechnologii na nauki medyczne i farmaceutyczne jest znaczący. Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczący toksyczności, cytotoksyczności i genotoksyczności dendrymerów dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków. Wiele potencjalnych nanomedycznych zastosowań dendrymerów PAMAM generacji 4 jest w fazie intensywnych badań, a wiedza w aspekcie ich toksyczności jest niekompletna.

Słowa kluczowe: dendrymery PAMAM generacji 4, toksyczność, cytotoksyczność, genotoksyczność