Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/238: 252-254 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/238: 252-254

Tytuł: Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej z następstwami neurologicznymi – opis przypadku

Autorzy: Nesteruk M, Kurdyła A, Nesteruk T, Dorobek M.

Więcej szczegółów

09/238

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej z następstwami neurologicznymi – opis przypadku


Nesteruk M1, Kurdyła A1, Nesteruk T2, Dorobek M.1

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie: 1Klinika Neurologii; 2Zakład Radiologii

\Zespół odwracalnej encefalopatii tylnej to zespół objawów neurologicznych obejmujących zaburzenia świadomości, zaburzenia poznawcze, napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, ściśle związany z umiejscowieniem zmian patologicznych w mózgowiu – najczęściej obustronnie w okolicach potyliczno-ciemieniowych. Zarówno ogniskowe objawy neurologiczne jak i encefalopatia mają zwykle charakter przemijający.Przedstawiamy przypadek 64-letniej kobiety z licznymi obciążeniami internistycznymi, u której doszło do jakościowych zaburzeń świadomości, zaburzeń mowy, zaburzeń równowagi ze znacznym pogorszeniem stanu neurologicznego po kilku dniach. Początkowo podejrzewano neuroinfekcję wirusową (cytoza 23 kom./ul, białko 93 mg/dl), dopiero kolejne badanie rezonansu magnetycznego ujawniło zmiany o charakterze odwracalnej encefalopatii tylnej. Stan chorej po 6 tygodniach hospitalizacji uległ poprawie, jednakże nie uzyskano powrotu do stanu przedchorobowego. Pacjentka wypisana z uogólnionymi zaburzeniami funkcji poznawczych.

Słowa kluczowe: PRES, encefalopatia

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (238); 252–254