Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/239: 301-307 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/239: 301-307

Tytuł: Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy 

Autorzy: Kwarta P, Pietrzak J, Miśkowiec D, Stelmach I, Górski P, Kuna P, Antczak A, Pietras T.

Więcej szczegółów

07/239

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy


Kwarta P1, Pietrzak J2, Miśkowiec D3, Stelmach I1, Górski P4, Kuna P5, Antczak A6, Pietras T7.

Szpital im. Kopernika w Łodzi: 1Klinika Pediatrii i Alergii; 2Klinika Reumatologii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 3Klinika Kardiologii; 4Klinika Pneumologii i Alergologii, Instytut Chorób Wewnętrznych; 5Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii; 6Klinika Pneumonologii i Onkologii; 7Zakład Farmakologii Klinicznej

Stres związany z wykonywaniem zawodu lekarza oraz podejmowaniem decyzji zawodowych jest jedną z najintensywniejszych emocji z jakimi muszą radzić sobie lekarze. Style radzenia sobie ze stresem są zdeterminowane przez wiele czynników psychologicznych, między innymi przez cechy osobowości jednostki.
Celem pracy
była ocena związku cech osobowości ze sposobami radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy.
Materiały i metody
. Grupę badaną stanowiło 50 lekarzy (mężczyźni n=25; 50%) pracujących w Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi . Do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem wykorzystano Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych (CISS), natomiast do oceny osobowości zastosowano Inwentarz Osobowości NEO – FFI.
Wyniki
. Wśród lekarzy dominującym sposobem radzenia sobie ze stresem był styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) (średnia wartość w skali stenowej: 6,7±2,0; wyniki wysokie w zakresie 8-10 stenu u 38%). Wśród wymiarów osobowości lekarzy wyraźnie dominowała ekstrawersja (średnia wartość w skali stenowej: 9,7±0,7). Poziom neurotyczności pozytywnie korelował z stylem skoncentrowanym na emocjach (SSE) (r=0,43). Ekstrawersja wpływała na rzadsze wybieranie SSE wśród lekarzy płci męskiej (r=-0,43) oraz starszych lekarzy (≥44 roku życia) (r=-0,52). Sumienność jako cecha osobowości związana była z wybieraniem SSZ przez kobiety lekarzy (r=0,46). Zarówno wiek (r=-0,49; p<0,05), jak i staż pracy lekarzy (r=-0,49; p<0,05) korelowały ujemnie z wybieraniem SSU w sytuacji stresowej. Płeć lekarzy nie była powiązana istotnie z żadnym sposobem radzenia sobie ze stresem.
Wnioski
. Dominującym sposobem radzeniem sobie ze stresem wśród lekarzy jest styl skoncentrowany na zadaniu. Wysoki poziom neurotyzmu koreluje pozytywnie, a ekstrawersji negatywnie z wybieraniem stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach. Tendencja do wybierania stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na unikaniu maleje wraz z wiekiem oraz wydłużaniem się stażu pracy lekarzy.

Słowa kluczowe: sposoby radzenia sobie ze stresem, lekarze, osobowość, stres

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (239); 301–307