Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/241: 047-049 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XLI/241: 047-049

Tytuł: Powikłania po radioterapii raków jamy ustnej 

Autorzy: Skiba-Tatarska M, Kusa-Podkańska M, Surtel A, Wysokińska- Miszczuk J. 

Więcej szczegółów

10/241

40,00 zł

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

The side-effects of head and neck tumors radiotherapy 

Skiba-Tatarska M, Kusa-Podkańska M, Surtel A, Wysokińska- Miszczuk J.

Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Radioterapia guzów głowy i szyi powoduje szereg skutków ubocznych, których objawy kliniczne stwierdzane są w jamie ustnej. Najczęstszymi powikłaniami ze strony jamy ustnej są: mucositis, martwica popromienna kości, kserostomia, próchnica zębów, nadwrażliwość zębów. Wszelkie działania lekarskie powinny być skierowane na zapobieganie powstaniu lub zmniejszeniu zasięgu objawów ubocznych po zastosowanej radioterapii.

Słowa kluczowe: radioterapia, kserostomia, mucositis, martwica popromienna kości

Pol Merkur Lekarski, 2016; XLI (241); 47–49