`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
007-011

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

 Integrated healthcare as a panacea for public health problems in Poland – what a doctor should know
?

Bogdan M1,2, Tyszko P1,3, Nitsch-Osuch A1.

1Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw; 2Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics; 3Institute of Agricultural Medicine in Lublin

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 007

To some of the most serious threats of the modern world belong problems associated with lifestyle diseases. The expanding list of population health problems begins to enforce a broader view of the proper functioning of public health in Poland and leads to discussions about building a modern integrated healthcare system. The aim of the paper is to bring doctors closer with principles of coordinated healthcare – working both, in hospitals and in outpatient care.

Key words: integrated healthcare, public health, health policy

System opieki zintegrowanej jako panaceum na problemy zdrowia publicznego w Polsce – o czym lekarz powinien wiedzieć?

Bogdan M1,2, Tyszko P1,3, Nitsch-Osuch A1.

1Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 3Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 007

Do jednych z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata należą problemy związane z chorobami cywilizacyjnymi. Rozszerzająca się lista populacyjnych problemów zdrowotnych zaczyna wymuszać szersze spojrzenie na prawidłowe funkcjonowanie zdrowia publicznego w Polsce oraz skłania ku dyskusji o budowaniu nowoczesnego systemu opieki zintegrowanej nad zdrowiem populacyjnym polskiego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie lekarzom, zarówno pracującym w szpitalach, jak i w lecznictwie ambulatoryjnym, zasad funkcjonowania opieki zintegrowanej.

Słowa kluczowe: opieka zintegrowana, zdrowie publiczne, polityka zdrowotna