`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
040-045

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The usefulness of ultrasound in diseases of the respiratory tract


Płusa T., Kohutnicki R.

EMC Medical Institute SA – Department of Internal Medicine and Lung Disease, Hospital st. Anna in Piaseczno, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 040

The usefulness of ultrasonography (USG) in quick diagnosis is highly assessed. As a „third eye”, after the medical and radiological, through mobility, it can be available at any place and at any time for each patient. In patients with pathology of the respiratory tract an important limitation to carry out is the presence of air in the organ. No less in many pathological conditions, such as atelectasis lungs, fluid in the pleural cavity, or blood clots, ultrasound is a very helpful technique research. Similarly, inflammation of the lung parenchyma can be used to study the early diagnosis and monitoring of changes during treatment.

Key words: ultrasound, pulmonary atelectasis, pleural effusion

Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego

Płusa T, Kohutnicki R.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 040

Wysoko oceniana jest przydatność badania ultrasonograficznego (USG) w szybkiej diagnostyce. Jako „trzecie oko”, po lekarskim i radiologicznym, dzięki mobilności, może być ono dostępne w każdym miejscu i w dowolnym czasie u każdego chorego. U chorych z patologią układu oddechowego istotnym ograniczeniem do przeprowadzenia badania jest obecność powietrza w narządzie. Nie mniej w wielu stanach patologicznych, jak niedodma płuca, obecność płynu w jamie opłucnej, czy zmiany zakrzepowo- zatorowe, USG jest bardzo pomocną techniką badawczą. Podobnie, w zapaleniu miąższu płucnego można badanie wykorzystywać do wczesnej diagnostyki oraz monitorowania zmian w trakcie leczenia.

Słowa kluczowe: badanie ultrasonograficzne, niedodma płuc, płyn w jamie opłucnej