`

SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
007-015

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Azithromycin for control of respiratory infections

Płusa T.

Medical Faculty of Łazarski University in Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 017

Respiratory infections continue to pose a threat to the health and lives of the sick. Lung infections especially atypical etiology require treatment with macrolide. A comparative analysis shows that the best properties are azithromycin with respect to other available macrolides. Both the antimicrobial activity spectrum and the immunomodulatory activity of azithromycin make the indications for its use systematically extended also to the inflammatory processes in Lyme disease.

Key words: azithromycin, action, spectrum

Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego

Płusa T.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 007

Zakażenia układu oddechowego wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia chorych. Zapalenia płuc zwłaszcza o etiologii atypowej wymagają leczenia makrolidami. Z porównawczej analizy wynika, że najlepsze właściwości ma azytromycyna w stosunku do innych dostępnych makrolidów. Zarówno spektrum działania przewciwbakteryjnego jak i aktywność immunomodulująca azytromycyny powodują, że wskazania do jej stosowania są systematycznie rozszerzane także na procesy zapalne w boreliozie.

Słowa kluczowe: azytromycyna, działanie, spektrum