`

SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
029-034

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Proceedings in airway inflammation with cough

Płusa T.

Medical Phaculty of Łazarski University in Warsaw, Poland; Mazovian Center of Rehabilitation „STOCER”, Konstancin- Jeziorna, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 029

In the course of acute bronchitis, the dominant symptom is a cough that changes its character from a dry one, at the beginning of the disease, to a damp one at a later stage. The use of antibiotics is not recommended in these patients. The beneficial effect in controlling inflammatory changes is demonstrated by the nonperceptive preparations – OTC (over-the-counter). The conducted analyzes showed that Bronchipret consisting of extracts of ivy, primate and thyme has the expected antitussive activity by inhibiting the inflammatory process and influencing the nature of bronchial secretion and strengthening the cleansing mechanism. The usefulness of the drug has been confirmed in clinical trials.

Key words: acute bronchitis, cough, Bronchipret

Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem

Płusa T.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” sp. z o.o., Konstancin- Jeziorna

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 029

W przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli dominującym objawem jest kaszel, który zmienia swój charakter z suchego, na początku choroby, w wilgotny na późniejszym etapie. Nie zaleca się u tych chorych stosowania antybiotyków. Korzystny efekt w kontrolowaniu zmian zapalnych wykazują preparaty bezrezepturpowe – OTC (over-the-counter). Przeprowadzone analizy wykazały, że Bronchipret złożony z wyciągów z bluszczu, prymulki i tymianku wykazuje oczekiwane działanie przeciwkaszlowe poprzez hamowanie procesu zapalnego oraz wpływanie na charakter wydzieliny oskrzelowej oraz wzmacnianie mechanizmu oczyszczania. Przydatność leku została potwierdzona w badaniach klinicznych.

Słowa kluczowe: ostre zapalenie oskrzeli, kaszel, Bronchipret