`

SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
035-041

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The epidemiological situation of hepatitis A in Europe, in Poland and the Mazowieckie Voivodeship in 2017


Pawlak M.

Voivodship Sanitary and Epidemiological Station in Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 035

Hepatitis A is an infectious, food-borne and fecal-oral transmitted disease. It can be diagnosed by the main symptoms, one of which is icterus and by serological testing detecting the RNA virus in blood serum or by stool tests. In 2017, in Poland as well as in entire Europe there has been a substantial increase in the number of cases, connected mainly with males who have sex with males (MSM.) Polish State Sanitary Inspection is taking actions in order to limit spreading of the disease. The main precaution is Hepatitis A vaccination.

Key words: hepatitis A, sanitation, high-risk groups, prevention of infections, sanitary condition, sanitary inspection

Sytuacja epidemiologiczna WZW typu A w Europie, w Polsce i województwie mazowieckim w 2017 roku

Pawlak M.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 035

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą pokarmową lub fekalno-oralną. Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i testach serologicznych wykrywających obecność wirusa RNA w kale lub w surowicy. Zwiększenie liczby zachorowań w Polsce i Europie w 2017 roku dotyczy głównie mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Inspekcja Sanitarna w Polsce podejmuje działania mające na celu ograniczenie szerzenia się choroby. Głównym środkiem zapobiegawczym jest szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, sytuacja epidemiologiczna, grypy ryzyka, zapobieganie zakażeniom, inspekcja sanitarna