`

SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
042-046

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The use of platelet-rich plasma in the treatment of degenerative and post-traumatic changes


Szymczak Z1, Dudek J1, Płusa T2, Częstochowska B1, Michalski P1.

1Orthopedic Subunit of the Neuroortopedic Department, Mazowian Rehabilitation Center „STOCER” Konstancin-Jeziorna, Poland; 2Medical Faculty of Łazarski University in Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 042

According to the data of the World Health Organization, the number of changes in the musculoskeletal system affects many millions of people. Degenerative changes of the joints, which do not require surgical treatment, can be treated conservatively. Since 1998, attention has focused on the preparation of platelet-rich plasma (PRP), which is prepared individually from the patient’s blood. An increased number of plaques in PRP causes the growth factors contained therein to be released in large amounts, affecting the structure of cartilage and connective tissue cells. As a result, PRP preparations were also used in orthopedics.

Key words: platelet-rich plasma, osteoarthritis changes

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów

Szymczak Z1, Dudek J1, Płusa T2, Częstochowska B1, Michalski P1.

1Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., Konstancin- Jeziorna; 2Wydział Medyczny Uczeni Łazarskiego w Warszawie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 042

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba zmian w układzie mięśniowo-stawowym dotyczy wielu milionów ludzi. Zmiany zwyrodnieniowe stawów, które nie wymagają leczenie operacyjnego, mogą być leczone zachowawczo. Od 1998 r. skupiono uwagę na preparacie osocza bogatopłytkowego (PRP – platelet-rich plasma), który jest przygotowywany indywidualnie z krwi chorego. Zwiększona liczba płytek w PRP powoduje, że czynniki wzrostu w nich zawarte są uwalniane w dużych ilościach, oddziałując na strukturę chrząstki i komórki tkanki łącznej. W efekcie preparaty PRP znalazły także zastosowanie w ortopedii.

Słowa kluczowe: osocze bogatopłytkowe, zmiany zwyrodnieniowe stawów