`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
009-013

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Development of lower limb osseointegration


Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P.

Sub-Department of Orthopedics, Department of Neuroorthropedics, Mazovian Centre of Rehabilitation “STOCER”, Konstancin-Jeziorna, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 009

The subject of the work is to describe and demonstrate the treatment of patients after lover limb amputations using the osseointegration method. This method is commonly used in a number of medical fields, including implantology. In the field of reconstructive surgery however, this innovative method of treatment is developed and used only in a few countries around the world, with particular successes demonstrated in Scandinavian countries and Australia. The osseointegration method has not been used in Polish orthopedic surgery, despite the fact that there is potentially a high level of demand for it since Poland is regularly listed in the forefront of European countries in terms of the number of amputations performed. Osseointegration, as a method of treatment, is indicated for a specific and relatively narrow group of patients. However, it’s use could definitely improve the quality of life of patients, and in many cases allow them to return to professional activity. It is a relatively safe method, although in the developmental stage at present, and with some risk of infection as a major complication.

Key words: osseointegration, implant, amputation

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Rozwój techniki osteointegracji kończyny dolnej

Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P.

Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna, Polska

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 009

Tematem pracy jest opisanie i przybliżenie zagadnienia leczenia chorych po amputacjach kończyny dolnej z wykorzystaniem metody osteointegracji. Technika ta jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach medycyny, w tym w implantologii. Jednakże w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej ta innowacyjna metoda leczenia jest rozwijana i stosowana jedynie w kilku krajach na świecie, co warte nadmienienia, ze szczególnym sukcesem w krajach skandynawskich i w Australii. Technika osteointegracji nie była dotąd stosowana w polskiej ortopedii, mimo faktu, że jest na nią potencjalnie duże zapotrzebowanie, a Polska jest regularnie notowana w czołówce krajów europejskich pod względem liczby dokonywanych amputacji. Osteointegracja, jako metoda leczenia, jest wskazana dla określonej i relatywnie wąskiej grupy chorych. Jednakże jej zastosowanie mogłoby zdecydowanie podnieść jakość życia chorych, a w wielu przypadkach umożliwić im powrót do aktywności zawodowej. Jest to również względnie bezpieczna i rozwojowa metoda, w stopniu akceptowalnym obarczona ryzykiem głównie infekcji.

Słowa kluczowe: osteointegracja, implant, amputacja