`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
019-023

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Influence of nasal turbinates on the obstruction of the Eustachian tube


Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A.

Department of Otolaryngology, Military Institute of Aviation Medicine in Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 019

Chronic hypertrophic non-nasal mucosa is one of the most common diseases in the rhinology. In order to reduce the hypertrophic changes of the nasal turbinates, a number of surgical procedures from various techniques have been described.
The aim of work
is to determine the impact influence of nasal turbinates performed by the cryoablation or radioablation method, the patency of the auditory tube, and determine how long, from the operation, there should be a grace period for activities that particularly require auditory tube obstruction.
Material and methods
. A total of 50 patients treated in the Department of Otolaryngology at the Military Institute of Aviation Medicine were qualified for the study. Due to the technique of performing conchoplastic nasal turbinates, the lower patients were divided into two groups. Due to the technique of performing conchoplastic nasal turbinates, the lower patients were divided into two groups. Group I consisted of 25 patients, including 11 women and 14 men aged 24 to 62 years (mean age 40.32 years) who underwent cryoablation. Group II comprised also 25 patients, including 9 women and 16 men aged from 29 to 66 years (mean 44.11 years) operated on using radioablation. The patency of the Eustachian tube was evaluated using an automatic impedance audiometer that was performed before surgery and 1, 2, 3, 4 weeks after surgery.
Results
. There were no statistically significant (p <0.001) patency disorders of the auditory tubes after conchoplastic surgery, both with cryoablation and radioablation.
Concluions
. Lower nasal nasal turbinates under the cryoablation and radioablation method do not impair the patency of the auditory trumpet. After surgery of the lower nasal turbinates, the grace period for activities that particularly require open hearing tubes should be two weeks.

Key words: nasal turbinate hypertrophy, cryoablation, radioablation, auditory tube obstruction

Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej

Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A.

Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 019

Przewlekły przerostowy nieżyty błony śluzowej nosa jest jedną najczęściej spotykanych chorób w rynologii. W celu zmniejszenia zmian przerostowych małżowin nosowych dolnych opisano liczne zabiegi chirurgiczne wykonane różnymi technikami.
Celem pracy
jest określenie wpływu konchoplastyk małżowin nosowych dolnych, wykonanych metodą krioablacji lub radioablacji, na drożność trąbki słuchowej oraz ustalenie jak długa, od wykonania operacji, powinna być karencja na czynności, które szczególnie wymagają drożnych trąbek słuchowych.
Materiał i metody
. Do badań zakwalifikowano łącznie 50 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Ze względu na technikę wykonania konchoplastyk małżowin nosowych dolnych chorych podzielono na dwie grupy. Grupę I stanowiło 25 chorych, w tym 11 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 24 do 62 lat (śr. 40,32 lat), operowanych metodą krioablacji. Grupę II stanowiło także 25 chorych, w tym 9 kobiet i 16 mężczyzn w wieku od 29 do 66 lat (śr. 44,11 lat), operowanych metodą radioablacji. Drożność trąbki słuchowej była oceniana za pomocą automatycznego audiometru impedancyjnego przed operacją oraz 1, 2, 3, 4 tygodniu po operacji.
Wyniki
. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie (p<0.001) zaburzeń drożności trąbek słuchowych po wykonanych operacjach konchoplastycznych, zarówno metodą krioablacji, jak i radioablacji.
Wnioski
. Konchoplastyki małżowin nosowych dolnych wykonane metodą krioablacji i radioablacji nie upośledzają drożności trąbek słuchowych. Po operacjach małżowin nosowych dolnych karencja na czynności, które szczególnie wymagają drożnych trąbek słuchowych, powinna wynosić dwa tygodnie.

Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, komórki macierzyste, staw kolanowyprzewlekły przerostowy nieżyt błony śluzowej nosa, krioablacja, radioablacja, niedrożność trąbki słuchowej