`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
117-122

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Therapeutic possibilities for food-dependent exercise-induced anaphylaxis


Radlińska A., Gomułka K., Mędrala W.

Chair and Department of Internal Diseases, Geriatrics and Allergology, Medical University of Wrocław, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3

Food-dependent exercise-induced anaphylaxis (FDEIA), because of its rarity and difficult diagnostics, still remains one of the least known forms of food allergy related to anaphylaxis. Reoccurring of the symptoms and, in some cases, severe immune system reaction is potentially life-threatening, therefore correct diagnosis and proper treatment determines safety of the patient. Following article presents contemporary knowledge about FDEIA, especially therapeutic possibilities and principles of prophylaxis.

Key words: food-dependent exercise-induced anaphylaxis, food allergy, anaphylaxis, prophylaxis

Możliwości terapeutyczne w anafilaksji zależnej od pokarmu i indukowanej wysiłkiem

Radlińska A, Gomułka K, Mędrala W.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 117

Anafilaksja zależna od pokarmu i indukowana wysiłkiem ze względu na rzadkość występowania i trudną diagnostykę jest nadal najmniej poznaną formą alergii pokarmowej związaną z anafilaksją. Nawrotowość objawów oraz niejednokrotnie ciężka reakcja układowa wiąże się potencjalnie z bezpośrednim zagrożeniem życia, dlatego trafność rozpoznania i odpowiednie postępowanie interwencyjne decyduje o bezpieczeństwie chorych. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat FDEIA ze szczególnym uwzględnieniem możliwości terapeutycznych oraz zasad profilaktyki.

Słowa kluczowe: anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem, alergia pokarmowa, anafilaksja, profilaktyka