`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
167-169

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Injection of metallic mercury into the subcutaneous tissue of the thumb – a case report


Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P.

Department of Traumatic Orthopedics, Mazovian Center of Rehabilitation “STOCER”, Konstancin-Jeziorna, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 167

Foreign bodies found in soft tissues are rare effects of mechanical trauma. They often cause pain, limitation of limb function or cosmetic defects.
A case report. A 31-year-old patient suffered a left thumb injury while working with a mercury injection machine. The patient presented with a cohesive nodule of the thumb. Imaging examinations showed numerous small foreign bodies in the palmar aspect of the thumb. After the primary inflammation subsided, the formed granuloma was surgically removed. Mercury left in soft tissues causes foreign body-type granulomas. Delayed excision of such tissue, after the complete formation of the granuloma enables the possibility of complete removal.

Key words: foreign bodies, mercury, thumb

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Iniekcja metalicznej rtęci do tkanki podskórnej kciuka – opis przypadku


Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P.

Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”, Konstancin-Jeziorna

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 167

Ciała obce znajdywane w tkankach miękkich są rzadkimi skutkami urazów mechanicznych. Często powodują one ból, ograniczenie funkcji kończyny lub defekty kosmetyczne.
Opis przypadku
. Chory lat 31 doznał urazu kciuka ręki lewej w czasie pracy z maszyną wstrzykującą rtęć. Zgłosił się ze spoistą zmianą guzowatą kciuka. W badaniach obrazowych uwidoczniono bardzo liczne drobne ciała obce w części dłoniowej kciuka. Po ustąpieniu pierwotnego stanu zapalnego usunięto chirurgicznie powstały ziarniniak. Rtęć pozostawiona w tkankach miękkich powoduje powstawanie ziarniniaków nieserowaciejących. Usunięcie takiej zmiany w odroczonym terminie, po pełnym uformowaniu się ziarniniaka, daje możliwość doszczętnego usunięcia zmiany

Słowa kluczowe: ciała obce, rtęć, kciuk