SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
036-041

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The needs of diagnosis and the possibilities of forecasting in spine disorders in candidates for service on high-maneuverability airplanes

Zawadzka-Bartczak E1, Kopka L2, Warczyńska A3, Kopka M4.

Military Institute of Aviation Medicine in Warsaw, Poland: 1Department of Internal Medicine; 2Centrum of Experimental Medicine; 3Department of Imaging Diagnostics; 4Department of Neurology

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 036

Military aircrafts generate large overloads in the + Gz axis, which can have a negative impact on the spine. Additional load is generated by the pilot’s aviation equipment and vibrations. Degenerative changes like dehydration of intervertebral discs, bulgings and hernias were already described in candidates (young adults) for military aviation. The fact that degenerative changes of the spine proceed with age, both in the symptomatic and asymptomatic population. makes it difficult to predict the progression of this process. In these circumstances it is not an easy task for military aviation-medical board to make decisions whether a candidate is able to fly. The paper presents current possibilities of diagnosing spine diseases in military aviation candidates. The current classification of degenerative changes in neuroimaging studies were described. However, no uniform criteria have been established so far for asymptomatic spinal changes in young, clinically healthy candidates for training on high-maneuverability aircraft. Further steps have been proposed that may help in their setting uniform criteria. The need to parameterize data regarding the stage of change and development of a computer diagnostic support system was highlighted.

Key words: spine disorders, military pilots, prognosis

Potrzeby diagnozowania a możliwości prognozowania w chorobach kręgosłupa u kandydatów do służby na samolotach wysokomanewrowych

Zawadzka-Bartczak E1, Kopka L2, Warczyńska A3, Kopka M4.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie: 1Klinika Chorób Wewnętrznych; 2Ośrodek Medycyny Doświadczalnej; 3Zakład Diagnostyki Obrazowej; 4Klinika Neurologii

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 036

Wojskowe samoloty wysokomanewrowe generują duże przeciążenia w osi głowa – nogi (+Gz), które mogą mieć negatywny wpływ na kręgosłup. Dodatkowe obciążenie stanowi wyposażenie lotnicze pilota oraz wibracje. Już u kandydatów (młodych dorosłych) do lotnictwa wojskowego opisywano zmiany zwyrodnieniowe o typie dehydratacji krążków międzykręgowych, wypuklin i przepuklin. Fakt, że zmiany degeneracyjne kręgosłupa postępują wraz z wiekiem, zarówno w objawowej jak i bezobjawowej populacji, powoduje, że trudno przewidzieć progresję tego procesu. W tych okolicznościach jest trudno komisji lotniczo-lekarskiej podejmować decyzje czy kandydat jest zdolny do latania. W pracy przedstawiono aktualne możliwości diagnozowania schorzeń kręgosłupa u kandydatów do wojskowego szkolenia lotniczego. Opisano obowiązujące klasyfikacje zmian degeneracyjnych w badaniach neuroobrazowych. Jednakże, jak dotąd nie ustalono jednolitych kryteriów dopuszczalnej normy dla bezobjawowych zmian w kręgosłupie u młodych, klinicznie zdrowych kandydatów do szkolenia na samolotach wysokomanewrowych. Podkreślono potrzebę parametryzacji danych dotyczących stopnia zaawansowania zmian oraz opracowania komputerowego systemu wspomagania diagnostycznego.

Słowa kluczowe
: choroby kręgosłupa, piloci wojskowi, prognoza