`

SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
072-076

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) as a new standard in surgery of benign prostatic hyperplasia

Zugaj P.

Urological Department of st. Ann’s EMC Hospital in Piaseczno, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 072

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a chronic disease mostly affecting aging men. Such hyperplasia can cause physical obstruction of prostatic urethra and result in anatomic bladder outlet obstruction (BOO). Untreated BOO can lead to urinary retention. Surgical treatment is the most durable of all available methods. Historically, transurethral resection of the prostate or open simple prostatectomy have been the gold standard of surgical procedures. Nowadays holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP), which appeared over 20 years ago, becoming more and more popular. It characterized by high efficiency and safety profile, surpass transurethral resection of the prostate (TURP) with durability and radicality. It is size independent an age independent procedure. HoLEP is a truly endoscopic alternative to open simple prostatectomy. Both, the European Urological Association (EAU) guidelines and American Urological Association (AUA) guidelines recommend HoLEP as the first choice procedure in case of larger adenoma and available treatment option in remaining BPH cases.

Key words: benign prostatic hyperplasia, holmium laser enucleation of the prostate

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Przezcewkowa enukleacja gruczolaka prostaty laserem holmowym (HoLEP) jako nowy standard leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu prostaty

Zugaj P.

Oddział Urologii, EMC Szpital św. Anny w Piasecznie

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 72

Łagodny rozrost stercza (BPH – benign prostatic hyperplasia) jest chorobą przewlekłą, na którą zapadalność rośnie wraz wiekiem. Konsekwencją rozrostu jest pojawienie się istotnej przeszkody podpęcherzowej, która nieleczona może prowadzić do zatrzymania moczu. Z dostępnych metod największą trwałością cechuje się leczenie chirurgiczne. Przez wiele lat złotym standardem była przezcewkowa resekcja prostaty (TURP – transurethral resection of the prostate) lub adenomectomia. Obecnie coraz bardziej popularna staje się przezcewkowa enukleacja gruczolaka stercza laserem holmowym (HoLEP – holmium laser enucleation of the prostate) zapoczątkowana ponad 20 lat temu. Cechuje się ona wysoką skutecznością i dużym profilem bezpieczeństwa. Trwałością i radykalnością przewyższa TURP. Jest metodą niezależną od wielkości prostaty i niezależną od wieku operowanego chorego. HoLEP jest prawdziwą endourologiczną alternatywą dla adenomektomii. Zarówno wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) jak i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA) zalecają przezcewkową enukleację jako procedurę pierwszego wyboru w przypadku dużych gruczolaków i możliwą opcję leczniczą w pozostałych przypadkach BPH.

Słowa kluczowe: łagodny rozrost stercza, przezcewkowa enukleacja gruczolaka stercza laserem holmowym