SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 199, STYCZEŃ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 199, JANUARY


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
005-008

Title: Erythrocytes – the new application in medicine

Author: Szumiło M.

Tytuł: Erytrocyty – nowe zastosowanie w medycynie

Autor: Szumiło M.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
009-013

Title: Does permanent cardiac stimulation through B – type natriuretic peptide secretion influence the basic parameters of renal function?

Authors: Sielski J., Janion-Sadowska A.

Tytuł: Czy wszczepienie na stałe stymulatora serca przez wydzielanie do krwi peptydu natriuretycznego typu B wpływa na czynność nerek?

Autorzy: Sielski J., Janion-Sadowska A.

014-017

Title: Isoprostanes –important marker of the oxidative stress estimation in patients with chronic kidney disease

Authors: Renke M., Knap N., Tylicki L., Rutkowski P., Lizakowski S., Woźniak M., Rutkowski B.

Tytuł: Izoprostany – ważny wskaźnik stresu oksydacyjnego u chorych z objawami przewlekłej choroby nerek 

Autorzy: Renke M., Knap N., Tylicki L., Rutkowski P., Lizakowski S., Woźniak M., Rutkowski B.

018-023

Title: Pharmacotherapy of allergic contact dermatitis in the time of hegemony of the Summary of Product Characteristics

Authors: Kordus K., Plichta D., Śpiewak R.

Tytuł: Farmakoterapia alergicznego wyprysku kontaktowego w czasach hegemonii Charakterystyki Produktu Leczniczego

Autorzy: Kordus K., Plichta D., Śpiewak R.

024-028

Title: The relationship between testosterone deficiency and metabolic syndrome in obese men

Authors: Tylińska M., Broncel M.

Tytuł: Ocena zależności między niedoborem testosteronu a zespołem metabolicznym u otyłych mężczyzn

Autorzy: Tylińska M., Broncel M.

029-032

Title: Are there any differences in the working memory of men and women? 

Authors: Talarowska M., Florkowski A., Chamielec M., Gałecki P.

Tytuł: Czy istnieją różnice w efektywności pamięci operacyjnej kobiet i mężczyzn?

Autorzy: Talarowska M., Florkowski A., Chamielec M., Gałecki P.

033-036

Title: Correction of secondary bilateral cleft lip deformity – outcome evaluation 

Authors: Dębski T., Jethon J., Pietruski P., Radzikowska E.

Tytuł: Korekcja zniekształcenia wargi po zeszyciu obustronnego rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – ocena wyników leczenia

Autorzy: Dębski T., Jethon J., Pietruski P., Radzikowska E.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
037-039

Title: Acute renal injury in the course of renal-ocular syndrome – case report

Authors: Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.

Tytuł: Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu zespołu nerkowo-ocznego – opis przypadku

Autorzy: Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.

040-044

Title: Coexistence of Addison-Biermer’s disease with autoimmune thyroiditis – case report

Authors: Łącka K., Maciejewski A., Florczak-Wyspiańska J.

Tytuł: Współwystępowanie choroby Addisona-Biermera i autoimmunologicznego zapalenia tarczycy – opis przypadku 

Autorzy: Łącka K., Maciejewski A., Florczak-Wyspiańska J.

045-048

Title: Adult onset Still’s disease as a diagnostics challenge in case of fever of unknown origin

Authors: Dębski M., Stępniewski P., Wróbel M.

Tytuł: Choroba Stilla u dorosłych jako wyzwanie diagnostyczne u chorych z gorączką o nieznanej etiologii

Autorzy: Dębski M., Stępniewski P., Wróbel M.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
049-053

Title: C-reactive protein in circulatory diseases

Authors: Nowak M., Lewczuk J.

Tytuł: Białko C reaktywne w chorobach układu krążenia

Autorzy: Nowak M., Lewczuk J.

054-057

Title: Genistein in chemoprevency and treatment

Authors: Tarkowski M., Kokocińska M., Latocha M.

Tytuł: Genisteina w chemoprewencji i terapii 

Autorzy: Tarkowski M., Kokocińska M., Latocha M.

058-061

Title: The alterations of glycosylation in malignant diseases

Authors: Gruszewska E., Chrostek L.

Tytuł: Zaburzenia glikozylacji w chorobach nowotworowych

Autorzy: Gruszewska E., Chrostek L.

062-066

Title: Milk phospholipids as nutraceutic

Authors: Ambroziak A., Cichosz G.

Tytuł: Fosfolipidy mleka jako nutraceutyk

Autorzy: Ambroziak A., Cichosz G.