SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXIV, Nr 202, KWIECIEŃ/ CONTENTS 2013, Vol. XXXIV, No. 202, APRIL


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
183-187

Title: Amiodarone administered orally or intravenously – the same or different drug ?

Authors: Kosior D.A., Krzykwa A., Postuła M.

Tytuł: Amiodaron podawany drogą doustną lub dożylną – ten sam czy inny lek ?

Autorzy: Kosior D.A., Krzykwa A., Postuła M.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
188-191

Title: Soluble selectins in myocardial infarction

Authors: Lampka M., Grąbczewska Z., Krajewska M., Piskorska E., Hołyńska-Iwan I., Kubica J.

Tytuł: Rozpuszczalne selektyny w zawale mięśnia sercowego

Autorzy: Lampka M., Grąbczewska Z., Krajewska M., Piskorska E., Hołyńska-Iwan I., Kubica J.

192-195

Title: GOLD 2011 – COPD from a new perspective

Authors: Rubinsztajn R., Przybyłowski T., Maskey-Warzęchowska M., Karwat K., Chazan R.

Tytuł: GOLD 2011 – POChP w nowej perspektywie

Autorzy: Rubinsztajn R., Przybyłowski T., Maskey-Warzęchowska M., Karwat K., Chazan R.

196-199

Title: Galbladder contractility in children with functional dyspepsia

Authors: Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.

Tytuł: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w niestrawności czynnościowej u dzieci

Autorzy: Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.

200-204

Title: Iodine supply and thyroid function in the group of healthy pregnant women living in Warsaw

Authors: Krasnodębska-Kiljańska M., Kondracka A., Bartoszewicz Z., Niedźwiedzka B., Ołtarzewski M., Grzesiuk W.,
Bednarczuk T., Bar-Andziak E.

Tytuł: Zaopatrzenie w jod oraz czynność tarczycy w grupie zdrowych kobiet ciężarnych zamieszkujących Warszawę

Autorzy: Krasnodębska-Kiljańska M., Kondracka A., Bartoszewicz Z., Niedźwiedzka B., Ołtarzewski M., Grzesiuk W.,
Bednarczuk T., Bar-Andziak E.

205-209

Title: Evaluation of the arterial blood flow parameters in the eye of myopic patients

Authors: Mrugacz M., Bryl A.

Tytuł: Ocena parametrów prędkości krwi w naczyniach tętniczych gałki ocznej u chorych krótkowzrocznych

Autorzy: Mrugacz M., Bryl A.

210-213

Title: Refractive errors in patients with cerebral palsy

Author: Piusińska-Macoch R.

Tytuł: Ocena występowania wad wzroku u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Autorzy: Mrugacz M., Bandzul K., Kułak W., Poppe E., Jurowski P.

214-218

Title: Surgical treatment of malignant eyelid tumors

Authors: Zieliński T., Pisera P., Siewiera I., Sporny S., Iljin A.

Tytuł: Chirurgiczne leczenie złośliwych nowotworów powiek

Autorzy: Zieliński T., Pisera P., Siewiera I., Sporny S., Iljin A.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
219-223

Title: Reversible dilated cardiomyopathy as an atypical form of takotsubo cardiomyopathy

Authors: Elikowski W., Małek M., Łanocha M., Wróblewski D., Angerer D., Kurosz J., Rachuta K.

Tytuł: Odwracalna kardiomiopatia rozstrzeniowa jako nietypowa postać kardiomiopatii takotsubo

Autorzy: Elikowski W., Małek M., Łanocha M., Wróblewski D., Angerer D., Kurosz J., Rachuta K.

224-227

Title: Influence of suitable home care on convalescence of the patient in heavy general condition – case report

Author: Ćwiek R.

Tytuł: Wpływ odpowiedniej opieki domowej na rekonwalescencję chorego w ciężkim stanie ogólnym - opis przypadku

Autor: Ćwiek R.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
228-231

Title: Chronic inflammation and metabolic syndrome in comparison with other signs belonging to the image of polycystic ovary syndrome

Authors: Marciniak A., Nawrocka-Rutkowska J., Wiśniewska B., Brodowska A., Starczewski A.

Tytuł: Przewlekły stan zapalny oraz zespół metaboliczny na tle innych objawów należących do obrazu zespołu policystycznych jajników

Autorzy: Marciniak A., Nawrocka-Rutkowska J., Wiśniewska B., Brodowska A., Starczewski A.

232-234

Title: The usefulness of natriuretic peptides measurements in the diagnostics of chosen cardiovascular diseases

Authors: Grzywa-Celińska A., Celiński R., Kwaśniewska K., Dyczko M., Prystupa A., Mosiewicz J..

Tytuł: Rola oznaczeń peptydów natriuretycznych w diagnostyce wybranych chorób układu krążenia

Autorzy: Grzywa-Celińska A., Celiński R., Kwaśniewska K., Dyczko M., Prystupa A., Mosiewicz J.

235-238

Title: FGF-23 and Klotho protein – new markers in chronic kidney disease?

Authors: Mituła I., Gołembiewska E., Ciechanowski K., Siuda A.

Tytuł: FGF-23 i białko Klotho – nowe markery w przewlekłej chorobie nerek?

Autorzy: Mituła I., Gołembiewska E., Ciechanowski K., Siuda A.

239-242

Title: Glycoxidative modification of albumin in medical research

Authors: Grzebyk E., Piwowar A.

Tytuł: Modyfikacje glikooksydacyjne albuminy w badaniach medycznych

Autoryz: Grzebyk E., Piwowar A.