SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 208, PAŹDZIERNIK/ CONTENTS 2013, Vol. XXXV, No. 208, OCTOBER


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article więcej / more
EDITORIALSARTYKUŁY REDAKCYJNE
187-190

Title: H. pylori infections in children: clinical, diagnostic and treatmet implications

/ Authors: Iwańczak F., Iwańczak B.

Tytuł: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: implikacje kliniczne, diagnostyczne i lecznicze

/ Autorzy: Iwańczak F., Iwańczak B.

ORIGINAL PAPERSPRACE ORYGINALNE
191-195

Title: Polymorphism of Helicobacter pylori and the presence of genes babA2 and sabA and endoscopic and histopathological changes in patients infected with Helicobacter pylori

/ Authors: Gąsiorowska J., Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.

Tytuł: Polimorfizm Helicobacter pylori i obecność genów babA2 i sabA a obraz endoskopowy i histopatologiczny u chorych zakażonych Helicobacter pylori

Autorzy: Gąsiorowska J., Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.

196-201

Title: The assessment of glucose and lipid parameters in children with a positive family history of hypertension

/ Authors: Gryko A., Głowińska-Olszewska B., Płudowska K., Owłasiuk A., Żelazowska-Rutkowska B., Milewski R., Szeląg J., Chlabicz S.

Tytuł: Ocena parametrów przemiany węglowodanowej i lipidowej u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego

/ Autorzy: Gryko A., Głowińska-Olszewska B., Płudowska K., Owłasiuk A., Żelazowska-Rutkowska B., Milewski R., Szeląg J., Chlabicz S.

202-204

Title: The evaluation of discomfort and anxiety in the patient undergoing coronary angioplasty

/ Authors: Poliwczak A.R., Funt D., Broncel M.

Tytuł: Ocena dyskomfortu i lęku u pacjenta poddanego angioplastyce wieńcowej

/ Autorzy: Poliwczak A.R., Funt D., Broncel M.

205-209

Title: The importance of folic acid deficiency in the pathogenesis of vascular, mixed and Alzheimer’s disease dementia

/ Authors: Zboch M., Leszek J.

Tytuł: Znaczenie niedoboru kwasu foliowego w patogenezie otępień typu alzheimerowskiego, naczyniopochodnego i mieszanego

/ Autorzy: Zboch M., Leszek J.

210-213

Title: Assessment of the relationship of depressive disorders in men with lumbosacral pain syndrome

/ Authors: Klus M., Florkowski A., Macander M., Zboralski K.

Tytuł: Ocena zależności występowania zaburzeń depresyjnych u mężczyzn z zespołem bólowym okolicy lędźwiowo-krzyżowej

/ Autorzy: Klus M., Florkowski A., Macander M., Zboralski K.

214-216

Title: Risk sharing schemes – what does foreign experience tell us?

/ Author: Kolasa K.

Tytuł: Instrumenty dzielenia ryzyka – czego uczą nas doświadczenia zagraniczne?

/ Autor: Kolasa K.

CASE REPORTSPRACE KAZUISTYCZNE
217-220

Title: Pseudomyxoma peritonei spread into the right inguinal hernia sac – a case report

/ Authors: Cichon P., Drucis K., Kąkol M., Jastrzębski T., Polec T.

Tytuł: Śluzak rzekomy otrzewnej ze wszczepem do worka przepukliny pachwinowej prawej – opis przypadku

/ Autorzy: Cichon P., Drucis K., Kąkol M., Jastrzębski T., Polec T.

REVIEW PAPERSPRACE POGLĄDOWE
221-225

Title: Diseases of the respiratory system in systemic lupus erythematosus

/ Authors: Senkowska S., Magiera B., Machura E., Maszczyk A., Barylak A., Adamczyk B.

Tytuł: Choroby układu oddechowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

/ Autorzy: Senkowska S., Magiera B., Machura E., Maszczyk A., Barylak A., Adamczyk B.

226-229

Title: The role of chronic venous insufficiency in the pathogenesis of brain diseases

/ Authors: Wiśniewski A., Książkiewicz B., Wiśniewska A.

Tytuł: Rola przewlekłej niewydolności układu żylnego mózgu w patogenezie chorób mózgu

/ Autorzy: Wiśniewski A., Książkiewicz B., Wiśniewska A.

230-232

Title: Erythema migrans as a patognomic symptom of Lyme disease

/ Authors: Moniuszko A., Pancewicz S., Czupryna P., Dunaj J., Guziejko K., Zajkowska J.

Tytuł: Rumień wędrujący jako patognomoniczny objaw boreliozy z Lyme

/ Autorzy: Moniuszko A., Pancewicz S., Czupryna P., Dunaj J., Guziejko K., Zajkowska J.

233-237

Title: Risk sharing schemes – what does foreign experience tell us?

/ Authors: Grzywa A., Śpila B.

Tytuł: Niekonwencjonalne metody „leczenia”

/ Autorzy: Grzywa A., Śpila B.

238-241

Title: Pharmacologists in the camps in the Third Reich – part one

/ Authors: Prusek K., Łabuzek K., Gonciarz M., Okopień B.

Tytuł: Farmakolodzy w obozach III Rzeszy – część pierwsza

/ Autorzy: Prusek K., Łabuzek K., Gonciarz M., Okopień B.

242-245

Title: Pharmacologists in the camps in the Third Reich – part second

/ Authors: Łabuzek K., Prusek K., Gonciarz M., Okopień B.

Tytuł: Farmakolodzy w obozach III Rzeszy – część druga

/ Autorzy: Łabuzek K., Prusek K., Gonciarz M., Okopień B.