INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

KWARTALNIK

 

 

UWAGA: Od roku 2022 International Review of Medical Practice będzie wydawany przez nowego wydawcę Uczelnie Łazarskiego.

Zapytania dotyczące prenumeraty i nowych wydań w roku 2022 proszę kierować na maila: international.review@lazarski.pl

 

 

Red. naczelny:

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Sekretariat: Wanda Kowalczyk

INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE

OFFICIAL ORGAN OF THE POLISH SOCIETY OF FAMILY MEDICINE

QUARTERLY

 

 

NOTE: From 2022, the International Review of Medical Practice will be published by the new publisher Łazarski University.

For inquiries regarding subscription and new releases in 2022, please send an e-mail to: international.review@lazarski.pl

 

 

Editor-in-chief:

Tadeusz PŁUSA, M.D., Ph.D.

Secretariat: Wanda Kowalczyk