KWARTALNIK WYDAWANY W LATACH 2002-2006

 

OBECNY WYDAWCA:

Wojskowy Instytut Medyczny

 

 

Adres redakcji:

 

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

QUARTERLY PUBLISHED IN 2002-2006

 

CURRENT PUBLISHER:

Military Medical Institute

 

 

Editorial adress:

 

Military Medical Institute

ul. Szaserów 128

00-909 Warsaw