wydawnictwo medyczne - zjazdy - kolportaż - publishing house - congresses - hawking

DANE KONTAKTOWE / ADRESS DETAILS

JULIANÓW, UL. KOMBATANTÓW 59

05-509 PIASECZNO

NIP 951-002-98-69

 

Dyżur redakcyjny:

wtorek w godz. 11.00 – 15.00

Editorial duty hours:

Tuesday 11.00am. – 3.00pm.

 

tel./fax (+48) 0 22 711 40 21

e-mail: medpress@medpress.com.pl

 

KONTO / BANK DETAILS

BPKO S.A. VIII O. W-wa

84 1240 1125 1111 0000 0344 8661