Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book 

 

Alergologia Współczesna 5 zł 

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa i prof. dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2006)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Wydanie albumowe:
240 stron w formacie A4, twarda oprawa, papier kredowy, 105 kolorowych rycin i 85 zestawień tabelarycznych

 

Spis treści:

 • Przedmowa………….7
 • Tadeusz Płusa: Kalendarium alergologii ……………9
 • Tadeusz Płusa: Reakcje immunologiczne ………….14
 • Maciej Tarkowski: Tolerancja immunologiczna ……..24
 • Tadeusz Płusa: Zapalenie alergiczne ……………………29
 • Tadeusz Płusa: Następstwa zapalenia w drogach oddechowych ………..37
 • Renata Różyńska: Źródła alergenów ………….48
 • Tadeusz Płusa: Reakcje krzyżowe …………….61
 • Marzena Justyna Mierzejewska: Rozpoznawanie chorób alergicznych ……..69
 • Wojciech Lubiński: Spirometria w chorobach alergicznych układu oddechowego …….80
 • Andrzej Chciałowski: Endoskopia w chorobach alergicznych ………….93
 • Wojciech Lubiński: Epidemiologia chorób alergicznych ……………101
 • Romuald Carewicz, Andrzej Chciałowski: Zakażenia a choroby alergiczne …..109
 • Kalina Jahnz- Różyk: Pyłkowica – Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa ………115
 • Kalina Jahnz- Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa: Astma oskrzelowa ……..123
 • Andrzej Chciałowski: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych ……….146
 • Andrzej Chciałowski: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna ………….151
 • Kalina Jahnz- Różyk: Anafilaksja ………………………………………..156
 • Kalina Jahnz- Różyk, Tadeusz Płusa: Alergia na jady owadów …………………161
 • Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na lateks ……………………166
 • Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na leki ……………………….171
 • Małgorzata Faber, Beata Mamełka: Alergia pokarmowa …………….180
 • Andrzej Stankiewicz, Marcin Rękas: Alergiczne choroby oczu ……………..189
 • Stanisław Zabielski, Elwira Paluchowska: Alergiczne choroby skóry …………198
 • Beata Mamełka, Tadeusz Płusa: Immunoterapia alergenowo swoista ……….. 215
 • Patrycja Grabowska: Funkcjonowanie psychiczne i jakość życia w chorobach alergicznych …………224
 • Tomasz Targowski, Sławomir From, Kalina Jahnz- Różyk: Farmakoekonomika chorób alergicznych …….232