ASTMA OSKRZELOWA I PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

312 stron

 

Choroby obturacyjne dróg oddechowych – astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, są obecnie postrzegane w coraz szerszym wymiarze, dotyczą bowiem 1/3 społeczeństwa w różnym wieku. Niepokojąca jest wzrastająca tendencja zachorowań stwierdzana w ciągu ostatnich dekad. Dotychczas neutralne środowisko naturalne staje się agresywnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie współczesnej patologii układu oddechowego. Czy jest to bezpośredni wpływ postępu technicznego i dokonujących się przemian społecznych? Czy zmiany, które zachodzą w naszym życiu, zawsze są korzystne? – Tego typu wątpliwości stają się inspiracją do prowadzenia badań i obserwacji wieloośrodkowych, których celem jest pogłębienie naszej wiedzy o istotnych problemach patologii układu oddechowego, a także określenie możliwości ich kontrolowania.