Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

BORELIOZA 15 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2019)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba zachorowań na choroby odkleszczowe uległa alarmującemu zwiększeniu. Zakażenia Borrelia spp. stanowią wiodący problem medyczny, zwłaszcza na półkuli północnej naszego globu. Przenoszące ją kleszcze powodują stałe zagrożenie dla ludzi i zwierząt, bowiem zakażenie bakterią, nie wykryte odpowiednio wcześnie, może powodować poważne następstwa na- rządowe i układowe.

 

Wg prognoz w 2018 r. na boreliozę z Lyme zachoruje w Stanach Zjednoczonych ok. 1 mln ludzi, a w Europie ok. 2,4 mln. Natomiast na podstawie analiz matematycznych ustalono, że w 2050 r. 12% populacji Stanów Zjednoczonych i 17% mieszkańców Europy będzie zakażonych Borrelia spp. i będzie wymagało leczenia, w tym głównie z powodu przewlekłej postaci choroby. Dane te stanowią oczywiste wyzwanie dla służb medycznych, niosąc za sobą rosnące koszty.

Powyższą kwestię najlepiej skomentował dr Burgdorfer mówiąc: „Kontrowersje w badaniach nad boreliozą to haniebna sprawa, ponieważ jest skażona politycznie. Pieniądze trafiają do tych samych osób, które przez ostatnie trzydzieści lat produkowały to samo. Nic.” (“The controversy in the Lyme disease research is a shameful affair and I say this because the whole thing is politically tainted. Money goes to the same people who have for the last thirty years produced the same thing. Nothing.”).

 

Wiele nieporozumień powstałych wokół rozpoznawania i leczenia chorych zakażonych borelią z pewnością zostanie wyjaśnionych w ciągu najbliższych lat. Aktualnie jednak choroba z Lyme stanowi wsty- dliwy medyczny problem, który poza merytorycznym ma także aspekt komercyjny.

 

Pragnę podkreślić, że wiele badań i opisów klinicznych dotyczących boreliozy pochodzi z polskich ośrodków akademickich, co stanowi oryginalny i cenny wkład w poznanie patomechanizmów zakażenia. Dodam także, że jako pierwszy w Polsce, przy współpracy z firmą 3M, wprowadzałem test potwierdzenia Western blot. W celu zapoznania lekarzy z problemem zakażenia Borrelia spp. zorganizowałem dwie konferencje w pałacu w Rydzynie. Dalszy rozwój badań nad rozpoznawaniem i leczeniem chorych na boreliozę potoczył się pod nadzorem specjalistów z zakresu chorób zakaźnych.

 

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że to skromne opracowanie postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych na boreliozę, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych opracowań, ułatwi obiek- tywną ocenę merytoryczną podejmowanych decyzji.