Broń biologiczna

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa i prof. dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Zagrożenie użycia broni biologicznej w obecnej rzeczywistości staje się coraz bardziej realne. Z tego powodu poznanie współczesnego stanu wiedzy w zakresie wczesnego rozpoznawania czynników biologicznych, a następnie możliwości stosowania skutecznego leczenia staje się konieczne dla studentów i lekarzy wszystkich specjalności. W monografii w sposób syntetyczny,w oparciu o współczesne dostępne piśmiennictwo i informacje niepublikowane, autorzy przedstawiają, kliniczny obraz zakażeń spowodowanych przez patogeny sklasyfikowane jako broń biologiczna. Szczególnie ważną częścią, opracowania są, rozdziały poświęcone możliwościom leczenia i zapobiegania skutkom omawianych zakażeń. Przedstawione kierunki działania w przypadku zagrożenia zaproponowane zostały na podstawie danych współczesnego piśmiennictwa.

 

SPIS TREŚCI:

 • Zagrożenie bronią biologiczną
 • Podział czynników biologicznych
 • Historia i akty prawne
 • Postacie ataku biologicznego
 • Objawy chorobowe wywołane przez patogeny
 • Rozpoznanie zakażenia patogenami biologicznymi
 • Czynniki bakteryjne jako broń biologiczna
 • Zakażenie wirusowe i riketsjowe
 • Zakażenia oportunistyczne
 • Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną
 • Antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego
 • Powikłania zakażeń układu oddechowego
 • Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bioterroryzmem.