IMMUNOTERAPIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 2000)

 

Wzajemne zależności między światem zewnętrznym a wnętrzem organizmu ludzkiego wynikają ze sprawności mechanizmów obronnych. Możliwość kontrolowania przebiegu tych zjawisk staje się coraz bardziej realna przy zastosowaniu najnowszych technik i metod.

W patologii układu oddechowego zapalenie stanowi główny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wzajemne powiązanie złożonych reakcji obronnych z naturalnymi odruchami kształtuje wiele objawów chorobowych. Gdy do tego dodać wiedzę z zakresu genetyki, oczywista się staje skala trudności i złożoność omawianego problemu.

Współczesna farmakologia wciąż dostarcza coraz to nowsze preparaty, które dają możliwość kontrolowania przebiegu zapalenia, jego modulowania i hamowania na poszczególnych etapach przemian. Z jednej strony są to antybiotyki, z drugiej zaś inne preparaty, o odmiennym w zasadzie kierunku działania. Ich łączny efekt kliniczny prowadzi do eliminacji objawów chorobowych, u podstawy czego leży zahamowanie reakcji zapalnej.

Współczesne spojrzenie na zachodzące przemiany w zakresie farmakologii i immunologii wskazuje na zasadność wykorzystania immunoterapii w jej różnych postaciach. W wielu elementach jest to dziedzina nadal dyskusyjna. Jednakże istnieją dane wskazujące niezbicie na możliwość uzyskiwania korzystnych wyników przy dobrze dobranej i właściwie prowadzonej immunoterapii.

Mamy nadzieję, że w niniejszej monografii, przygotowanej przez najznakomitszych ekspertów z zakresu immunologii, alergologii i pneumonologii, znajdziecie Państwo wyjaśnienie i uporządkowanie współczesnego stanu wiedzy z zakresu zapalenia i reakcji immunologicznych w patologii układu oddechowego.