NADREAKTYWNOŚĆ OSKRZELI – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk (Warszawa, 2000)

 

Nadreaktywność oskrzeli jest głównym objawem chorób układu oddechowego przebiegających z obturacją dróg oddechowych. Niniejsza monografia ukazuje patomechanizm tego zjawiska, możliwości jego rozpoznawania i leczenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono mechanizmy immunobiochemiczne prowadzące do nadreaktywności oskrzeli i odpowiedzialne za stopień jej nasilenia w astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a także w innych stanach patologicznych, którym towarzyszy zwykle nadreaktywność oskrzeli. Autorzy adresują tę książkę do lekarzy wszystkich specjalności z nadzieją, że opisane w niej współczesne możliwości kontrolowania nadreaktywności oskrzeli okażą się przydatne w ich codziennej praktyce lekarskiej.