POSTĘPY W AEROZOLOTERAPII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1996)

158 stron

 

Zgodnie z raportem naukowym Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powołanego przez ONZ, w skład którego weszło 1500 ekspertów z 60 krajów świata, nie jest możliwe aby ocieplenie rejestrowane w XX wieku było spowodowane wyłącznie przyczynami naturalnymi. Decydującego dowodu dostarczyła poprawka wprowadzona do krytykowanych symulacji komputerowych. Uwzględniła ona problem emisji aerozoli pochodzących z kosmetyków i leków.

Podjęty zakaz wytwarzania leków wziewnych z nośnikiem freonowym od 1997 r. nakazuje, aby zapoznać się ze współczesnymi problemami aerozoloterapii. Miejsce tej grupy leków zostało już w pełni ustalone w klinice chorób układu oddechowego. Przedstawiana Państwu kolejna pozycja z serii „Postępy w…”proponuje tym razem współczesną ocenę znanych w zasadzie problemów, związanych ze stosowaniem, skutecznością i powikłaniami przy podawaniu preparatów farmaceutycznych drogą wziewną.

Sądzimy, że przedstawiona Państwu wiedza zainteresuje zarówno specjalistów alergologów i pnemonologów, jak też lekarzy praktyków z innych dziedzin medycyny.