POSTĘPY W ALERGOLOGII – II

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa,1997)

286 stron

 

Kolejna pozycja z cyklu „Postępy w…” została ponownie poświęcona współczesnym problemom alergologicznym. Dokonujący się postęp w naukach podstawowych umożliwia pełniejsze zrozumienie patomechanizmów przemian prowadzących do objawów klinicznych, a także racjonalnie uzasadnia wybór optymalnej metody leczenia. Zawarte w monografii współczesne informacje z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych mogą być przydatne w pracy lekarza każdej specjalności.