POSTĘPY W LECZENIU CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1999)

204 strony

 

Zmiany w leczeniu astmy oskrzelowej wynikają z lepszego poznania patomechanizmu tej choroby oraz z nowych możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom „Postępów…”. Zdajemy sobie sprawę, że tylko pełna informacja dostarczona przez specjalistów może stanowić podstawę do wdrażania nowych metod i leków, zapobiegających powikłaniom choroby. Mamy nadzieję, że monografia ta będzie pomocna w pracy zarówno lekarzy praktyków, jak i specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na astmę oskrzelową.