POSTĘPY W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Józefa Hałasy (Warszawa, 1999)

118 stron

 

Zapalenia dróg oddechowych infekcyjne i alergiczne należą do najczęstszych chorób. Postęp w ich rozpoznawaniu i leczeniu dokonuje się ciągle, jednak nie nadąża za oczekiwaniami, jakie rodzi rozwój medycyny w innych dziedzinach. Sytuacja ta wymusza nieustanne prowadzenie badań i obserwacji, wymianę myśli i doświadczeń oraz przekazywanie udoskonalonej wiedzy o złożonej problematyce zapalenia dróg oddechowych lekarzom praktykom. Temu celowi służy zbiór prac zamieszczonych w tej książce.