Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book 

 

Współczesne Leczenie Astmy 15 zł (cena do końca maja 2022!)

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2008)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Wydanie albumowe: 184 strony w formacie A4,  twarda oprawa, papier kredowy

 

Autorzy:

dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk  
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej   Uniwersytet Medyczny w Lublinie

doc. dr hab. med. Andrzej Chciałowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr hab. med. Andrzej Emeryk 

Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

dr med. Aleksandra Kucharczyk

Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

prof. dr hab. med. Marek Kulus

Klinika Pediatrii i Alergologii Warszawski Uniwesytet Medyczny

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii  i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

doc. dr hab. med. Tornasz Targowski

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSKMON Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie

 

W monografii opisano współczesne możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego w astmie. Przedstawione zasady stosowania i leczenia leków oparto o współczesne piśmiennictwo. W poszczególnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania, skuteczność kliniczną oraz możliwość wywoływania efektów niepo-żądanych. Miejsce ß2 mimetyków i glikokortykosteroidów w terapii chorych na astmę potwierdzono dostępnymi obserwacjami klinicznymi. Leki przeciwleukotrienowe i pochodne fosfodiesterazy obok najnowszych preparatów anty-IgE wskazują nowe możliwości leczenia astmy.