Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

WSPÓŁCZESNE LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC 10 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2012)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi bardzo istotny problem zdrowotny. Obserwuje się co prawda zróżnicowanie geograficzne w zakresie chorobowości na to schorzenie, jednakże na całym świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, trendy są wyraźnie i dynamicznie wzrostowe. Związane to jest nie tylko z konsumpcją tytoniu, ale przede wszystkim wydłużaniem ludzkiego życia. Świadczą o tym dane epidemiologiczne pochodzące z krajów, w których zmniejsza się rozpowszechnienie palenia papierosów i następowo zapadalność na raka płuca, a zwiększa się chorobowość na przewlekłą obtura- cyjną chorobę płuc. W 1990 roku POChP była na 12 miejscu wśród 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za utratę lat życia skorygowanych niesprawnością. Według sprawdzającej się jak dotąd prognozy Alana Lopeza I Christophera Murraya, w 2020 roku POChP znajdzie się na piątym miejscu w tym rankingu (Alan D. Lopez & Christopher C.J.L. Murray: Change in the rank order of disease burden for 15 leading causes worldwide 1990 – 2020 as measured by DALYS. Nature Medicine, 1998).

W Polsce na POChP choruje ok. 2 mln osób i podobnie jak w innych krajach rozwiniętych choroba ta jest czwartą pod względem częstości przyczyną umieralności. Epidemiologiczny rozmiar zapadalności i chorobowości na to schorzenie sprawia, że nie mogą być one rozpoznawane i leczone wyłącznie przez ograniczoną liczbę specjalistów (w Polsce praktykuje 2400 lekarzy-specjalistów w dziedzinie chorób płuc), ale zasady postępowania w tych przypadkach powinny być znane wszystkim lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego książkę Pana prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy: „Współczesne leczenie prze- wlekłej obturacyjnej choroby płuc” stanowiącą kompleksowe omówienie złożonej problematyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dedykowaną szeroko rozumianemu środowisku medycznemu, uważam za niezwykle wartościową. Opracowanie to przedstawia najbardziej współczesną wiedzę na temat epidemiologii patogenezy, postępowania w POChP oraz – co rzadko spotyka się a co zasługuje na szczególne podkreślenie – kosztów leczenia. Współczesność poglądów i wysoki naukowy poziom opracowania, skłaniają mnie do rekomendacji tego podręcznika nie tylko dla lekarzy POZ, ale również dla specjalistów w dziedzinie chorób płuc i innych dziedzin pokrewnych, jako cennego źródła uaktualnienia posiadanej wiedzy.

 

Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż