Monografie prześlemy Państwu pocztą po uprzedniej wpłacie na n/w konto:

BPKO S.A. – Grupa PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie nr 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661

Informacji o cenach udziela REDAKCJA

Zamów książkę Order this book

 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE PATOGENAMI BIOLOGICZNYMI 10 zł 

prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa, 2015)

Wersja językowa: polska / Language Version: Polish

 

W monografii przedstawiono klasyfikację, charakterystykę i obraz kliniczny zakażeń, które wywołują patogeny rozpatrywane jako broń biologiczna. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości postępo- wania ratunkowego i leczenia. Przedstawiono ponadto organizację służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz zasady ich działania.

 

Z powyższych powodów monografia jest adresowana do ratowników, lekarzy, funkcjonariuszy służb ratunkowych i porządkowych, a także do sztabów kryzysowych i organizatorów działań ratunkowych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dostępnych opracowań i publikacji zespołów zajmujących się problemami bezpieczeństwa zdrowotnego w kraju i za granicą.

 

Szczególnie wartościowe wydają się być zawarte w monografii zalecenia i procedury postępowania w sytuacjach krytycznych. Ich poznanie i wdrożenie w ramach działań profilaktycznych może poprawić istniejącą sytuację zagrożenia dla zdrowia i życia. Dostępność patogenów biologicznych uznanych za broń biologiczną stanowi realną możliwość ich użycia przez bioterrorystów. Z tego powodu podejmowane przeciwdziałania powinny być oparte na posiadanej wiedzy o mechanizmach działania wirusów i bakterii, możliwościach zwalczania zakażenia i działaniach profilaktycznych. Opracowane procedury postępo- wania w przypadku ataku bioterrorystycznego powinny więc uwzględniać charakterystykę patogenów i realne możliwości udzielania pomocy ratunkowej.

 

MONOGRAFIA ZOSTAŁA WYDANA DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NIŻEJ WYMIENIONYMI FIRMAMI: