ZAPALENIE – PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Henryka Tchórzewskiego (Warszawa, 1998)

269 stron

 

Zapalenie jest interdyscyplinarnym problemem medycyny i biologii. Jako proces fizjologiczny jest reakcją ustroju na różne ponadprogramowe bodźce, głównie pochodzenia zakaźnego bądź immunologicznego.
Do zrozumienia jego skomplikowanych zjawisk niezbędna stała się współpraca specjalistów z wielu dziedzin, poczynając od nauk morfologicznych, a na biologii molekularnej kończąc. Celem monografii jest przekazania najnowszej wiedzy teoretycznej na temat zapalenia wraz z omówieniem niektórych najistotniejszych problemów klinicznych.
Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów, którzy posiadają oryginalny dorobek w danej dziedzinie i dzięki temu byli w stanie krytycznie uporządkować wiedzę i dokonać niezbędnych skrótów.
Autorzy starali się przedstawić omówione zagadnienia w taki sposób, aby książka była użyteczna dla lekarzy doskonalących się w głównych specjalnościach.