ZAPALENIE PŁUC – AKTUALNE PROBLEMY KLINICZNE

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy (Warszawa, 1998)

241 stron

 

Postęp w zakresie możliwości diagnostycznych zakażeń układu oddechowego oraz coraz szersza wiedza w zakresie epidemiologii i terapii empirycznej skutecznie zmniejszają zagrożenie życia stwarzane przez zapalenia płuc. Jednak fakt, że zapalenie płuc najczęściej dotyczą one ludzi starych, obciążonych innymi przewlekłymi chorobami, a także pojawienie się nowych, możliwych obecnie do rozpoznania, patogenów i narastająca oporność bakterii na nowe generacje antybiotyków powoduje, że jest to nadal aktualny problem kliniczny.
Konsekwencją tego jest opracowanie nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących szybkiego rozpoznawania i leczenia empirycznego chorych. Powstały nowe podziały choroby, uwzględniające ciężkość ich przebiegu i możliwość skutecznego leczenia.
Mamy nadzieję, że oferowane Państwu opracowanie starego, ale ciągle aktualnego problemu klinicznego, ułatwi kontrolowanie poprawności przebiegu choroby w codziennej praktyce lekarskiej. Dlatego książkę tę adresujemy nie tylko do lekarzy praktyków i pneumonologów, ale również do lekarzy innych specjalności, aby każdy chory z podejrzeniem o zapalenie płuc mógł być poddany kompetentnej obserwacji.