Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) firma Medpress, dalej jako Administrator informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe
informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Medpress z siedzibą w Julianowie 05-509, przy ul. Kombatantów 59, pod numerem Ewidencji Działalności Gospodarczej 17349, NIP 951-002-98-69.

 

2. Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Urszula Witkowska – Płusa, kontakt poprzez e-mail: medpress@medpress.com.pl

 

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

 

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt mailowy.

 

6. Na działania Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Państwa dane osobowe (e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, itp) przetwarzane będą w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową.

 

8. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

 

9. Podane przez Państwa dane są wymogiem ustanowionym przez firmę Medpress jako warunek współpracy z Państwem.

 

Z poważaniem,
Medpress