2016 - Vol. 22

There are 30 products.
2016 - Vol. 22

Subcategories

 • No. 4

  CONTENTS, 2016; Vol. 22, No. 4

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Jagielska A, Okręglicka K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 199
  Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 2016
  Healthy Nutrition and Physical Activity Pyramid 2016

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Królewicz E, Wolańczyk-Mędrala A, Gomułka K, Mędrala W, Barg W. 211
  A pilot study on house dust mites’ allergens in south-western Poland – impact of allergen-specific immunotherapy
  Wpływ immunoterapii swoistej na alergię na roztocza kurzu domowego w południowo-zachodniej Polsce – badanie pilotażowe
  Bijoś P, Płusa T, Ludwikowski R. 215
  Idealny inhalator w ocenie chorych i lekarzy
  The ideal inhaler in the assessment of patients and doctors

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Przybyłowska K, Płusa T, Winnicka I. 221
  Tamponada serca w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku
  Cardiac tamponade in the course of infective endocarditis – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Majkut I, Płusa T. 226
  Patogenetyczne uzasadnienie do stosowania leków biologicznych chorym na astmę oskrzelową
  Pathogenetic determination of biological medicines application in patients with bronchial asthma
  Tokarska-Rodak M. 231
  Zakażenia wywołane przez Borrelia burgdorferi w obrębie układu nerwowego
  Infections caused by Borrelia burgdorferi of the nervous system
  Hadyś A. 235
  Hiperaktywny wypływ i nadprodukcja mleka u matek karmiących
  Overactive letdown reflex and overproduction of milk in breastfeed women

 • No. 3

  Contents, 2016; Vol. 22, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Domagała-Kulawik J. 137
  Ocena stanu układu odporności u chorych na raka płuca przed leczeniem immunomodulującym
  Evaluation of immune status of lung cancer patients before immunomodulatory treatment

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Nitsch-Osuch A, Karolak K, Sadecka E, Brydak L. 143
  Stan zaszczepienia przeciw grypie u seniorów wieku >65 lat w wybranej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w latach 2011-2015
  Influenza vaccination coverage among seniors aged >65 years in a single primary care setting in 2011-2015

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW
  Leyko T, Wojdyga R, Pokłoński J, Winnicka I, Płusa T. 151
  Tamponada serca w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku
  Cardiac tamponade in the course of infective endocarditis – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 155
  Możliwości kontrolowania zewnątrzszpitalnych zapaleń płuc u chorych na POChP
  The ability to control of community-acquired pneumonia in patients with COPD
  Hadyś A. 168
  Zespół nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  The asthma-COPD overlap syndrome
  Borowska K, Wasyłyszyn T. 173
  Zastosowanie lecznicze alergenu kontaktowego difenylocyklopropenonu
  Medical applications for the contact allergen – diphenylcyclopropenone
  Uszko R. 179
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce i leczeniu bólu spowodowanego zmianami w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa
  The use of ultrasonography in the diagnosis and treatment of pain caused by changes in the intervertebral joints of the spine
  Siebielska-Gasek M. 186
  Prawne uwarunkowania postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
  The legal framework for the diagnostic and therapeutic procedures

 • No. 2

  Contents 2016; Vol. 22, No. 2

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Ptaszyńska-Kopczyńska K, Kamiński KA, Musiał WJ. 61
  Cytokiny jako mediatory stanu zapalnego w niewydolności serca
  Cytokines as the inflammatory mediators in heart failure

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Nitsch-Osuch A, Gyrczuk E, Topczewska-Cabanek A, Kanecki K, Brydak L 72
  Epidemiologia oraz przebieg kliniczny wirusowych zakażeń dróg oddechowych u dzieci w wieku 0-5 lat
  Epidemiology and clinical course of viral respiratory infections in children aged 0-5 years

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Raszczepkin P, Żuk M, Seńkowicz K. 81
  Leczenie insuliną chorych na cukrzycę a leki doustne – opis przypadków
  Insulin treatment of patients with diabetes and oral medications – case reports

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Skalski M, Kozioł-Montewka M. 90
  Modyfikacja planu rehabilitacji po operacji wszczepienia protezy stawu biodrowego u starszych i otyłych pacjentów z uwzględnieniem stanu zapalnego
  Modification of rehabilitation scheme after hip replacement surgery in obese and elderly patients in consideration of the impact on inflammation
  Winnicka I. 101
  Przeszczep bakterii kałowych jako terapia w chorobach układu pokarmowego
  Fecal microbiota transplantation as a therapy of gastrointestinal diseases
  Borowska K, Wasyłyszyn T. 108
  Procesy immunologiczne zachodzące w łysieniu plackowatym
  Immunological processes in alopecia areata
  Grochowalska A, Deja-Makara B, Kozioł-Montewka M. 113
  Patogeny alarmowe – główne kierunki działań kontroli zakażeń szpitalnych w świetle regulacji prawnych i mikrobiologicznych wyników własnych
  Alert pathogens – main directions of hospital infection control towards regulatory and microbiological

 • No. 1

  Contents 2016; Vol. 22, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T, Czarnecka G. 8
  Współczesne zagrożenie wywołane przez patogeny alarmowe
  Contemporary threat caused by alert-pathogens

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Płusa T, Komaszyńska A, Kluczyńska K, Pokłoński J, Wyszkowski W. 16
  Patogeny alarmowe a zużycie antybiotyków w ciągu 20 m-cy obserwacji
  Alert-pathogens and antibiotic use within 20 months of observation
  Targowski T, Płusa T. 23
  Assessment of annual risk of tuberculosis infection (ARTI) based on Styblo’s formula as well as on tuberculin (TST) and gamma-interferon (IGRA) tests results
  Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA)
  Borowska K, Wasyłyszyn T, Zabielski S. 28
  The efficacy and safety of topical therapy with diphenylcyclopropenone in the treatment of alopecia areata – a retrospective study
  Ocena efektywności i bezpieczeństwa difenylcyclopropenonu w leczeniu miejscowym łysienia placowatego – badania retrospektywne

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW
  Solarska A, Pawlus B, Nitsch-Osuch A. 34
  Krztusiec – najpoważniej chorują małe dzieci a najczęściej nastolatki i dorośli – opis przypadku
  Pertussis – infants present the most serious courses while the disease is the most common among adolescents and adult – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Borowska K. 39
  Toxicity, cytotoxicity and genotoxicity of 4 polyamidoamine (PAMAM) dendrimers used as drug and drug carries
  Toksyczność, cytotoksyczność i genotosyczność dendrymerów poliamidoaminowych (PAMAM) generacji 4 jako leków i nośników leków
  Przybyłowska K. 44
  Zaburzenia czynnościowe płuc u chorych na sarkoidozę
  Lung function abnormalities in sarcoidosis
  Kotwica E, Kubaszewska M, Szybińska M, Sokołowski R. 49
  Choroby zawodowe układu oddechowego i skóry występujące u pracowników zakładów fryzjerskich
  Occupational respiratory diseases and skin disorders among workers hairdressers


Products by page

Products by page