Newsletter

2017 - Vol. 23

There are 24 products.
2017 - Vol. 23

Subcategories

 • No. 4

  Contents, 2017; Vol. 23, No. 4

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 131
  Nowe leki fibrotyczne w leczeniu samoistnego włóknienia płuc
  New antyfibrotics in therapy of idiopathic pulmonary fibrosis

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Bizunova M, Ilina N, Krinitsyna Y, Demina D, Sergeeva I. 137
  Sensitization in patients with pompholyx
  Uczulenie u chorych z pomfolizą
  Okręglicka K, Szulińska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 142
  Beverage consumption in patients with metabolic disorders
  Spożycie napojów przez osoby z zaburzeniami metabolicznymi

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW
  Karwowski R., Kuźlik R. 151
  Prawidłowa ciąża u chorej po leczeniu inwazyjnego raka szyjki macicy konizacją – opis przypadku
  Successful pregnancy after treatment of invasive cervical cancer with conization – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Leszczyszyn J, Leszczyszyn A. 153
  Zaparcie, nietrzymanie gazów i inne choroby tylnego przedziału dna miednicy u kobiet
  Obstipations, fecal incontinence and other diseases of the posterior compartment
  of the pelvic floor in women
  Karwowski R, Kuźlik R. 157
  Astma i jej wpływ na przebieg ciąży. Powikłania matczyne i płodowe związane z astmą
  Asthma during pregnancy. Maternal and perinatal complications associated with asthma

 • No. 3

  Contents; 2017; Vol. 23, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 97
  Otyłość a astma
  Obesity and asthma

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Kłodzińska A. 103
  Ocena świadomości choroby i zaostrzających ją czynników u chorych na POChP
  Evaluation of disease awareness and exacerbating factors in patients with COPD

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Borowska K, Wasyłyszyn T, Sopolski P, Zabielski S. 108
  Skin allograft in patient with alopecia areata universalis regrows hair, but in time becomes alopecic
  Wzrost włosów z następczą ich utratą w obrębie allopszeszczepu u pacjenta z łysieniem
  plackowatym całkowitym

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Dziedzic D. 111
  Postępy w chirurgicznym leczeniu raka płuca – zastosowanie techniki VATS w anatomicznej resekcji płuca
  Advances in surgical treatment of lung cancer – application of the VATS technique in anatomical lung resection
  Karwowski R, Kuźlik R. 117
  Zapalenie narządów miednicy mniejszej – od patogenezy i epidemiologii do skutecznego leczenia
  Pelvic inflammatory disease – from pathogenesis and epidemiology to successful treatment
  Waśniewska A, Szczepaniak K. 121
  Przeszczepy płuc i serca w Polsce i na świecie
  Transplantation of the lung and heart in Poland and over the world

 • No. 2

  Contents, 2017; Vol. 23, No. 2

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 53
  Ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych
  Limiting airflow in the airways

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Glück J, Rymarczyk B, Jura-Szołtys E, Rogala B. 60
  Elevated pentraxin 3 levels in intermittent allergic rhinitis both in and out of the pollen season
  Zwiększone stężenia pentraksyny 3 u chorych na alergiczny okresowy nieżyt nosa w czasie
  i poza sezonem pylenia

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Kuklińska B, Moniuszko-Malinowska A, Czupryna P, Zajkowska J, Pancewicz S, Mróz R. 64
  Allergic bronchopulmonary aspergillosis – a case report
  Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna – opis przypadku

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Lewandowski J. 67
  Leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze
  Treatment of patients with hypertension
  Raszczepkin P, Rymowicz M, Mielniczuk G 73
  Metody rozpoznawania i kontroli cukrzycy – praktyczne uwagi
  Methods of diagnosis and control of diabetes – practical considerations
  Kozłowska A, Mazurek E, Okręglicka K, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 79
  Żywienie kobiet w ciąży – wskazówki dla lekarzy praktyków
  Nutrition of pregnant women – guidelines for practitioners

 • No. 1

  Contents 2017; Vol. 23, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Bogdan M, Tyszko P, Nitsch-Osuch A. 7
  System opieki zintegrowanej jako panaceum na problemy zdrowia publicznego w Polsce – o czym lekarz powinien wiedzieć?
  Integrated healthcare as a panacea for public health problems in Poland – what a doctor should know?

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Wiak BA, Leja A, Gackowski W. 12
  Zatorowość płucna pod maską „brzuszną”
  Pulmonary embolism under the „abdominal” guise

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 16
  Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego
  Current and projected incidence of respiratory diseases
  Ficek W, Targowski T. 23
  Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków
  Comprehensive geriatric assessment for practitioners – patients qualification, functional and the risk of falls assessment
  Ficek W, Targowski T. 31
  Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej
  Comprehensive geriatric assessment for practitioners – nutritional status, mental state and social-environmental status assessment
  Płusa T, Kohutnicki R. 40
  Przydatność badania ultrasonograficznego w chorobach układu oddechowego
  The usefulness of ultrasound in diseases of the respiratory tract


Products by page

Products by page