Newsletter

2018 - Vol. 24

There are 22 products.
2018 - Vol. 24

Subcategories

 • No. 4

  Contents, 2018; Vol. 24, No. 4

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY

  Baranowska A, Baranowski P, Płusa T, Białowąs W, Rybarczyk M. 135
  Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu zmian degeneracyjnych krążka międzykręgowego
  Mesenchymal stem cells in the treatment of degenerative changes in the intervertebral disc

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Pawlak M, Płusa T. 141
  Analiza ognisk epidemicznych zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego w 2017 r.
  Analysis of epidemic outbreaks reported to the State Sanitary Inspection of the Mazowieckie Voivodeship in 2017

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 147
  Wybór antybiotyku w leczeniu zaostrzeń u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  Selection of an antibiotic in the treatment of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease
  Szymczak Z, Baranowska A, Płusa T, Baranowski P, Rybarczyk M, Białowąs W. 151
  Komórki macierzyste w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych
  Stem cells in treatment in knee osteoarthritis
  Gutkowska K, Hirnle A, Tarka P, Nitsch-Osuch A. 156
  Metformin and antiaging
  Metformina w medycynie przeciwstarzeniowej

 • No. 3

  Contents; 2018; Vol. 24, No. 3

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 93
  Azytromycyna w leczeniu chorych na boreliozę
  Azithromycin in therapy of patients with borreliosis

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Nitsch-Osuch A. 100
  Implementation of the principles of a healthy lifestyle based on social campaigns
  Realizacja zasad zdrowego stylu życia a informacje pochodzące z kampanii społecznych

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Michalski P, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Płusa T, Dudek J. 107
  Kwas hialuronowy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego
  Hyaluronic acid in knee osteoarthritis
  Płusa T, Bijoś P. 113
  Azytromycyna w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc
  Azithromycin in therapy of patients with community-acquired pneumonia
  Gutkowska K, Tarka P, Hirnle A, Nitsch-Osuch A. 119
  Nutricosmetics in the anti-aging medicine – scientific background or fashion
  Nutrikosmetyki w medycynie przeciwstarzeniowej – podstawy naukowe czy moda

 • No. 2

  Contents; 2018; Vol. 24, No. 2

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Baranowska A, Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Rybarczyk M, Białowąs W. 59
  Czynniki ryzyka i biomarkery choroby zwyrodnieniowej stawów
  Risk factors and biomarkers in osteoarthritis

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 65
  Leki wpływające na mechanizm oczyszczania dróg oddechowych
  Mucolytics affecting the mechanism of airway cleaning
  Płusa T. 69
  Karbocysteina w leczeniu chorych na POChP
  Carbocysteine in treatment of COPD patients
  Kamińska W, Okręglicka K, Nitsch-Osuch A. 73
  Relationship between healthcare personnel’s type of work schedule and lifestyle
  Zależność między formą pracy personelu medycznego a stylem życia
  Białowąs W, Baranowski P, Baranowska A, Rybarczyk M, Konieczny R, Albarazi F. 78
  Złamania zęba obrotnika u osób starszych
  Odontoid fractures in elderly people
  Karwowski R, Kuźlik R. 63
  Telemedycyna w opiece zdrowotnej kobiet

 • No. 1

  Contents, 2018; Vol. 24, No. 1


  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Płusa T. 7
  Azytromycyna w kontrolowaniu zakażeń układu oddechowego
  Azithromycin for control of respiratory infections

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Okręglicka K, Wieleńska A, Wiśniewska K, Nitsch-Osuch A. 16
  Consumption of drinks and selected sweets by toddlers
  Spożywanie napojów i wybranych słodyczy przez małe dzieci

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 29
  Postępowanie w zapaleniu dróg oddechowych przebiegającym z kaszlem
  Proceedings in airway inflammation with cough
  Pawlak M. 35
  Sytuacja epidemiologiczna WZW typu A w Europie, w Polsce i województwie mazowieckim w 2017 roku
  The epidemiological situation of hepatitis A in Europe, in Poland and the Mazowieckie Voivodeship in 2017
  Szymczak Z, Dudek J, Płusa T, Częstochowska B, Michalski P. 42
  Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawów
  The use of platelet-rich plasma in the treatment of degenerative and post-traumatic changes
  Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Białowąs W, Płusa T, Konieczny R, Albarazi F. 47
  Osteoporoza jako przyczyna złamań kręgosłupa
  Osteoporosis as a cause of spinal fractures


Products by page

Products by page