Newsletter

2019 - Vol. 25

There are 25 products.
2019 - Vol. 25

Subcategories

 • No. 4

  Contents; 2019; Vol. 25, No. 4

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Wojdas A. 143
  Miejsce komórek układu odpornościowego w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych
  The place of immune system cells in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis
  Korzeniewski K, Pokorna-Kałwak D. 151
  Antimalarial chemoprophylaxis for travellers
  Chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna dla podróżujących
  Dudek-Kowalczyk M. 155
  Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku
  Depressive disorders in the elderly
  Matkowska A. 159
  Kryteria rozpoznawania choroby zawodowej
  Criteria for diagnosing occupational disease

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW
  Matuszewski P, Wydra T, Dąbrowski P. 167
  Injection of metallic mercury into the subcutaneous tissue of the thumb – a case report
  Iniekcja metalicznej rtęci do tkanki podskórnej kciuka – opis przypadku

 • No. 3

  Contents 2019; Vol. 25, No. 3

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Szwejkowska M, Załęski A, Krupa A, Kuchar E, Nitsch-Osuch A. 97
  Perception of the anti-vaccine movements activity and the immunization performance in Warsaw University students
  Postrzeganie aktywności ruchów anty-szczepionkowych a wykonywanie szczepień u studentów Uniwersytetu Warszawskiego

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Leyko T, Manelska L. 102
  Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej – opis przypadku
  Subclavian steal syndrome – a case report
  Priefer-Hankowska W, Konopka M, Konopka K. 106
  Niedrożność jelita cienkiego po cięciu cesarskim – opis przypadku
  Ileus after caesarean section – a case report

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A. 109
  Insulinoterapia u chorych na cukrzycę poddawanych leczeniu operacyjnemu w ortopedii i neurochirurgii
  Insulin therapy in diabetic patients undergoing surgery in orthopedics and neurosurgery
  Radlińska A, Gomułka K, Mędrala W. 117
  Możliwości terapeutyczne w anafilaksji zależnej od pokarmu i indukowanej wysiłkiem
  Therapeutic possibilities for food-dependent exercise-induced anaphylaxis
  Wojdas A. 123
  Patogeneza przewlekłego zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych
  Pathogenesis of chronic rhinosinutis
  Rytkowski J, Jeśman Cz. 131
  Działalność odrodzonych medycznych towarzystw naukowych i izb lekarskich w latach 1945-1950
  Activity of reborn medical scientific societies and medical chambers in the years 1945-1950

 • No. 2

  Contents 2019; Vol. 25, No. 2

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T, Konieczny R, Baranowska J. 49
  Rola akwaporyn w procesie zapalnym
  The role of aquaporins in the inflammatory process
  Wojdas A. 53
  Klasyfikacja i czynniki ryzyka występowania zapalenia błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych
  Classification and risk factors for the occurrence of rhinitis of the nasal cavities and paranasal sinuses
  Liszcz A, Sobieraj MT, Sobiborowicz A, Maksimiuk M, Badowska-Kozakiewicz AM. 57
  An insight into new approach to molecular markers of cervical cancer
  Ocena znaczenia nowych markerów molekularnych raka szyjki macicy
  Bolek K, Nitsch-Osuch A. 65
  Facts and myths about fluorine compounds in the dental caries prophylaxis – challenge for public health
  Fakty i mity na temat związków fluoru w profilaktyce próchnicy – wyzwanie dla zdrowia publicznego
  Witkowska-Płusa U 69
  Wpływ zaburzeń otępiennych i depresyjnych na komunikację z chorymi w starszym wieku
  The influence of dementia and depressive disorders in communication with elderly patients
  Szarpak A, Bielski K, Madziala M, Szarpak Ł. 75
  Organization of medical rescue system in Poland
  Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Jarzębska P, Hermanowicz-Salamon J. 83
  Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) in the evaluation of one-year outcomes of omalizumab treatment in severe allergic asthma
  Przydatność kwestionariusza jakości życia osoby z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wykonującej typowe czynności (RQLQ) w ocenie skuteczności leczenia ciężkiej astmy alergicznej podczas roku leczenia omalizumabem

 • No. 1

  Contents; 2019; Vol. 25, No. 1

  EDITORIAL / ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Burczy J, Burczy M, Choiński A, Baranowska A, Dudek J, Szymczak Z, Michalski P. 9
  Development of lower limb osseointegration
  Rozwój techniki osteointegracji kończyny dolnej

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Drozd A, Smereka J, Bialka S, Bielski K, Szarpak L. 13
  Intraosseous route as a method of intravascular access in life-threatening conditions. Randomized cross-over study
  Wkłucie doszpikowe jako metoda dostępu donaczyniowego w stanach zagrożenia życia. Badanie randomizowane krzyżowe
  Zgnilec E, Kasperek-Walewska K, Wojdas A. 19
  Wpływ konchoplastyk małżowin nosowych dolnych na drożność trąbki słuchowej
  Influence of nasal turbinates on the obstruction of the Eustachian tube

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE

  Pawlak M, Płusa T. 24
  Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018
  Organization of the fight against infectious diseases in Poland in the years 1918-2018
  Konieczny R, Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 33
  Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa
  Surgical site infection after spine surgery
  Okręglicka K, Ludwiniak M, Wiśniewska K, Kozłowska A, Jagielska A, Nitsch-Osuch A. 38
  Protein intake and body weight
  Spożycie białka a masa ciała


Products by page

Products by page