2020 - Vol. 26

There are 12 products.
2020 - Vol. 26

Subcategories

 • No. 4

  Contents 2020; Vol. 26, No. 4

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 143
  Azytromycyna w profilaktyce zaostrzeń astmy eozynofilowej i nie-eozynofilowej
  Azithromycin in the prevention of exacerbations of eosinophilic and non-eosinophilic asthma
  Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W. 150
  Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie oceny niedoborów żywieniowych
  Laboratory tests as an effective tool for assessing nutritional deficiency
  Płusa T, Baranowski P. 155
  Normobaria – wskazania do stosowania
  Normobaria – indications for use
  Wolszczak-Biedrzycka B, Bieńkowska-Iwanik A, Biedrzycki G, Kloc W. 162
  Wpływ tlenku azotu na metabolizm kości
  The effect of nitric oxide on bone metabolism
  Retmański A. 166
  Metody rehabilitacyjne stosowane u chorych z uszkodzeniem stożka rotatorów stawu ramiennego
  Rehabilitation methods used in patients with damage to the shoulder rotator cuff

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K. 171
  Analiza wiedzy o alergii jamy ustnej w środowisku polskich alergików
  Analysis of knowledge about oral allergy syndrome in the community of Polish allergy sufferers

  CASE REPORT / OPIS PRZYPADKU

  Płusa T, Konieczny R, Baranowska J, Baranowska A, Baranowski P. 175
  Obraz “kostki brukowej” w tomografii komputerowej w czasie pandemii COVID-19 – opis przypadku
  Image of „crazy-paving pattern” in computed tomography during the COVID-19 pandemia – a case report

 • No. 3

  Contents 2020; Vol. 26, No. 3

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Witkowska-Płusa U, Płusa T. 107
  Zakażenie SARS-CoV-2 u chorych w wieku podeszłym
  SARS-CoV-2 infection in elderly patients
  Peszke J, Szymański J 115
  SARS-CoV-2 a zespół Kawasaki
  SARS-CoV-2 and Kawasaki syndrome
  Płusa T, Konieczny R, Baranowski P. 118
  Leczenie bakteriofagami zakażeń w ortopedii
  Treatment of infections with bacteriophages in orthopedics
  Retmański A, Szymczak Z. 123
  Uszkodzenie stożka rotatorów stawu barkowego
  Shoulder rotator cuff injury

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE
  Dąbrowski P, Wydra T, Matuszewski P, Jezierski L. 130
  Comparison of the effectiveness of platelet-rich plasma therapy in hyper- and hypotrophic nonunion
  Porównanie skuteczności leczenia osoczem bogatopłytkowym hiper- i hipotroficznych stawów rzekomych

 • No. 2

  Contents; 2020; Vol. 26, No. 2


  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 55
  Kto jest najbardziej zagrożony zachorowaniem na COVID-19?
  Who is most at risk of developing COVID-19?
  Peszke J, Szymański J 61
  Możliwe sposoby przeciwdziałania burzy cytokinowej – jednej z przyczyn umieralności w zakażeniu SARS-CoV-2
  Possible ways to counteract a cytokine storm – one of the causes of mortality in SARS-CoV-2 infection
  Zugaj P. 72
  Przezcewkowa enukleacja gruczolaka prostaty laserem holmowym (HoLEP) jako nowy standard leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu prostaty
  Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) as a new standard in surgery of benign prostatic hyperplasia

  ORIGINAL PAPERS / PRACE ORYGINALNE

  Płusa T, Gańko T, Jamróz M, Kiecana A, Kołodziej J. 77
  Analysis of knowledge about antibiotics applied in respiratory tract infections in the Polish population
  Analiza wiedzy na temat antybiotyków stosowanych w zakażeniach dróg oddechowych w populacji polskiej
  Wojdas A. 84
  Stężenia immunoglobulin u chorych na przewlekłe zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych
  Immunoglobulin concentrations in patients with chronic rhinosinusitis

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Cuprian D, Dżugaj N, Łątka F, Gomułka K. 91
  Trudności diagnostyczne w anafilaksji pokarmowej – opis przypadku
  Diagnostic difficulties in food anaphylaxis – a case report
  Konieczny R, Baranowska A, Baranowski P, Białowąs W, Rybarczyk M. 94
  Zatorowość płucna i zakażenie miejsca operowanego po urazie wielomiejscowym leczonym operacyjnie – opis przypadku
  Pulmonary embolism and surgical site infection after multi-site trauma treated with surgery – a case report

 • No. 1

  Contents, 2020; Vol. 26, No. 1

  REVIEWS / PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T. 7
  Aktualne zagrożenie wirusem Corona – 2019-nCoV
  Current Corona virus threat – 2019-nCoV
  Matkowska A, Płusa T. 12
  Współczesny problem zagrożenia azbestem
  Contemporary problem of asbestos threat
  Wojdas A, Płusa T. 18
  Cytokines in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis
  Cytokiny w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych
  Płusa T, Baranowski P, Szymczak Z, Baranowska A, Konieczny R, Krawczyk J. 23
  Bacterial biofilm in prosthetic infections
  Biofilm bakteryjny w zakażeniach po wszczepieniu protez
  Płusa T, Peszke J. 29
  Anti-inflammatory effects of propolis
  Przeciwzapalne działanie propolisu
  Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Warczyńska A, Kopka M. 36
  Potrzeby diagnozowania a możliwości prognozowania w chorobach kręgosłupa u kandydatów do służby na samolotach wysokomanewrowych
  The needs of diagnosis and the possibilities of forecasting in spine disorders in candidates for service on high-maneuverability airplanes
  Trzcińska S, Nowak Z. 42
  FED method in treatment of idiopathic scolioses
  Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych


Products by page

Products by page