Newsletter

VOL XLIX

There are 19 products.
VOL XLIX

Subcategories

 • 289

  SPIS TREŚCI 2021, Tom XLIX, Nr 289
  CONTENTS 2021, VOL XLIX, No. 289

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Mohmand-Borkowski A, Rozmysłowicz T. 5
  Expression of fibroblast activation protein in human coronary vessels
  Ekspresja białka aktywującego fibroblasty w ludzkich naczyniach wieńcowych
  Królewicz K, Steć Z, Niemczyk S. 9
  Hypercalcemia in the nephrology department patients – incidence, etiology and impact on renal function
  Hiperkalcemia u chorych oddziału nefrologii – częstość występowania, przyczyny i wpływ na czynność nerek
  Knysak M, Moczulska B, Stompór T. 13
  What is the prognostic value of reduced eGFR?
  Jakie znaczenie prognostyczne ma zmniejszenie wartości eGFR?
  Gniadek-Olejniczak K, , Mroz J, Tomczykiewicz K, Staszewski J. 19
  Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w praktyce neurologa – opis przypadku
  Internal carotid artery dissection in the neurologist’s practice – a case study
  Chojnacki C, Mikulska P, Knopik-Dąbrowicz A, Kaczka A, Chojnacki J, Konrad P. 23
  Rola limfocytów śródnabłonkowych w patogenezie zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  The role of intraepithelial lymphocytes in pathogenesis of small intestinal bacterial overgrowth syndrome
  Żółkiewicz J, Stochmal A, Zaremba M, Hoffmann A, Czuwara J, Rudnicka L. 28
  Serum concentration of angiopoietin-like protein 4 in patients with systemic sclerosis
  Stężenie białka angiopoetyno-podobnego 4 w surowicy chorych na twardzinę układową
  Kritsak M, Stechyshyn I, Pavliuk B, Prokopovych O, Chornij N. 32
  Analysis of the results of patients treatment with metabolic syndrome, diabetic foot syndrome combined with diastolic dysfunction of the left ventricle
  Analiza wyników leczenia chorych z zespołem metabolicznym, zespołem stopy cukrzycowej w połączeniu z dysfunkcją rozkurczową lewej komory
  Kupryjaniuk A, Sobstyl M, Stapińska-Syniec A, Manera V. 35
  Recognition of biological movements and cognitive functioning in patients with central nervous system tumours
  Rozpoznawanie ruchu biologicznego i funkcje poznawcze u chorych z nowotworami centralnego układu nerwowego
  Mękal D, Deptała A. 40
  Ocena stanu odżywienia chorych na twardzinę układową
  Evaluation of nutritional status in patients with systemic sclerosis
  Beketova G, Kuznetsova L, Grynevych O, Broun T, Momotiuk L, Motuzka O, Yashchenko L. 44
  Analysis of the clinical trial results of the flavonoid effects on some cellular immunity indicators in children and adults
  Analiza wyników badań klinicznych wpływu flawonoidów na niektóre wskaźniki odporności komórkowej u dzieci i dorosłych

  CASE REPORTS / OPISY PRZYPADKÓW

  Buszkiewicz K, Greberski K, Łuczak M, Angerer D, Poprawka T, Bugajski P. 54
  Perforacja wolnej ściany prawej komory i postępująca tamponada serca jako powikłanie po implantacji dwujamowego układu stymulującego – opis przypadku
  Progressive cardiac tamponade and right ventricular free wall perforation as complications after dual-chamber pacemaker implantation – a case report
  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna-Marszałek M, Wróblewski D, Żytkiewicz M. 57
  Tablet-based limited echocardiography at COVID-19-dedicated hospital during the pandemic in the context of takotsubo syndrome
  Oparta na tablecie ograniczona echokardiografia w jednoimiennym szpitalu zakaźnym podczas pandemii COVID-19 w kontekście zespołu takotsubo
  Śliwińska WL, Kade G, Niemczyk S. 60
  Cystinuria poorly responding to treatment – the risk of chronic kidney disease
  Cystynuria słabo reagująca na leczenie – zagrożenie przewlekłą chorobą nerek
  Nowak-Tim J, Borkowski B, Jabłoński Ł, Fedorczak M, Pondel J, Stankiewicz-Rudnicki M, Gaszyński T. 64
  McGrath video laryngoscopy in epiglottis biopsy
  Wideolaryngoskopia McGratha w biopsji nagłośni

  REVIEW PAPERS / PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T. 67
  Przeciwzapalne działanie amantadyny i memantyny w zakażeniu SARS-CoV-2
  Anti-inflammatory effects of amantadine and memantine in SARS-CoV-2 infection
  Lewtak K, Nitsch-Osuch A. 71
  Jak dystansowanie społeczne wpływa na rozwój epidemii COVID-19?
  What is the effect of social distancing on the course of COVID-19 epidemic?
  Boyarchuk O, Yarema N, Kinash M, Chormomydz I. 80
  Newborn screening for severe combined immunodeficiency: clinical and cost-effectiveness approaches
  Badania przesiewowe noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności: podejście kliniczne i opłacalne
  Gaszyńska E. 84
  Chirurgia jako pierwsza – alternatywne podejście do leczenia chirurgiczno-ortodontycznego pacjentów z wadami zgryzowo-twarzowymi
  Surgery first as an alternative approach in patients treated for dentofacial deformities
  Ciurus M. 88
  Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii
  Prevention of endocarditis in dentistry


Products by page

Products by page